Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avoin ammattikorkeakouluopiskelu on tarkoitettu kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja vaatimuksiltaan tutkintoon johtavaa koulutusta ja ovat avoinna kaikille. Opinnot luetaan myöhemmin soveltuvin osin hyväksi osana tutkintoa.

Tutkintokoulutuksessa olevilla on myös mahdollisuus osallistua avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin joko osana omaa henkilökohtaista opetussuunnitelmaa tai ulkopuolisena sivutoimisena opiskelijana. Osana HOPS:ia opinnot ovat maksuttomia, kun niistä on sovittu vastuuopettajan kanssa etukäteen, mutta opiskelija pääsee opintojaksolle vain, jos sinne jää tilaa ulkopuolisten opiskelijoiden jälkeen. Sivutoimisena osallistujana opiskelija maksaa opintojaksomaksun itse ja pääsee opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä. Oman koulutusohjelman opintoihin ei kuitenkaan voi osallistua sivutoimisena.

Tarkemmat tiedot: www.lamk.fi/avoin-amk 

  • No labels