Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EDUSTAJISTO (Edari)
Opiskelijakunnan jokasyksyisissä vaaleissa valitaan 15 opiskelijaa edustajistoon päättämään opiskelijakunnan asioista seuraavaksi vuodeksi. Edustajisto valitsee mm. opiskelijakunnan hallituksen.

ERITYISOPETTAJA
Lahden Ammattikorkeakoulussa on tarjolla erityisopettajan laaja-alaista tukea oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelijat voivat olla yhteydessä, jos kokevat tarvitsevansa tukea esim. Oppimaan oppimisen taitojen kehittämisessä, oppimisstrategioiden tunnistamisessa tai missä vain oppimiseen liittyvässä asiassa, jossa kokevat tarvitsevansa ulkopuolista apua, tukea ja näkemystä.  Erityisopettaja vastaa myös lukitestauksesta ja tuen suunnittelusta. Tietoa opiskelutaitoihin liittyen löytyy myös Lukirepusta

 

  • No labels