Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelujensa rahoittamiseen ammattikorkeakoulussa opiskelijalla on mahdollisuus hakea opintotukea, jonka myöntämisen perusteita ovat ammattikorkeakouluun hyväksyminen, päätoiminen opiskelu ja opintojen riittävä edistyminen sekä taloudellisen tuen tarve. Ammattikorkeakoulut kuuluvat korkeakoulujen opintotuen piiriin. Opiskelu luetaan päätoimiseksi, kun opintopisteitä kertyy vähintään 5 opintopistettä (op) nostettua tukikuukautta kohti.

Opintotukea saavan korkeakouluopiskelijan on suoritettava vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Tämän lisäksi opiskelijan on lukuvuodesta 2014–2015 alkaen suoritettava vähintään 20 opintopistettä lukuvuoden aikana (1.8.–31.7.). Kela ja opintotukilautakunta seuraavat opintojen edistymistä vuosittain.

Voit tutustua tarkemmin opintotukeen 1.8.2014 lukien tapahtuvista muutoksista Kelan sivuilta http://www.kela.fi/opintotuen-1.8.2014-muutokset. Osa muutoksista koskee kaikkia opiskelijoita ja osa vain syksyllä 2014 tai sen jälkeen ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittavia. Tässä oppaassa esitellään  tuen muodostumista molempien ryhmien kannalta.

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (soikksar)