Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

THESEUS
Verkkokirjasto Theseus, osoitteessa www.theseus.fi, on ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkokirjasto sähköisiä opinnäytetöitä ja muita julkaisuja varten. Lahden ammattikorkeakoulussa kaikki hyväksytyt opinnäytetyöt tallennetaan Theseukseen. Palvelun tarjoaa ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry.

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUT
Käytettävissäsi on maakunnallinen korkeakoulu- ja oppilaitoskirjastoverkosto. Monipuoliset palvelut saat Lahden ydinkeskustassa sijaitsevasta Fellmanniasta (ks. Fellmannia). Osoitteesta www.phkk.fi/tietokeskus löydät muun muassa kaikki verkkopalvelut, tietoa tiedonhankinnan koulutuksesta ja osaamiskokeesta, tiedonhankintaklinikoista sekä ajankohtaisista asioista. Palvelujen käyttöön tarvitset henkilökohtaisen kirjastokortin, jonka saat mistä vain Tieto- ja kirjastopalvelujen toimipaikasta.

TKI
Koulutus- sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta muodostavat toisiinsa nivoutuvan kansainvälisyystoimintamme kanssa integroituneen kokonaisuuden, jonka tuloksena syntyy tehokasta aluekehitysvaikutusta. TKI-toimintamme on yhteisöllistä, verkostoitunutta, avointa, tulkitsevaa, käytäntö-, tarve- ja asiakaslähtöistä sekä monialaista että eri rajapintoja ylittävää. Se toteutuu monitoimijuutena, missä mukana ovat opiskelijoiden lisäksi opettajat, ja muu henkilöstö (esim. projektitoimijat) sekä elinkeinoelämä, kunnat, järjestöt että muut koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot. Tavoitteena on toimijoiden vastavuoroinen kumppanuus.

TUPAKOINTI
Lahden ammattikorkeakoulu on savuton organisaatio, tupakointi koulun alueella on kiellettyä.

TUTKINTOSÄÄNTÖ
Ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä on tarkempia ohjeita ja määräyksiä tutkinnoista, koulutusohjelmista, opetussuunnitelmista, opinnoista, opetukseen osallistumisesta, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, harjoittelusta, arviointiperusteista ja annettavista sekä vaadittavista todistuksista. Tutkintosääntö on Repussa osoitteessa http://reppu.lamk.fi ja julkisilla nettisivuilla.

TUTOR
Tutoropiskelija on ylemmän vuosikurssin opiskelija, jonka tehtävänä on auttaa sinua. Tutoriksi voi päästä hakemalla koulutuksiin, joita pidetään syksyisin ja keväisin. Käy katsomassa www.lamko.fi tai ota yhteyttä opiskelijakunta LAMKOon, joka järjestää tutorkoulutuksia.
Tutoropettaja on opettaja, jolla on saman vuosikurssin opiskelijoista koostuva ryhmä ohjattavanaan. Hänen tehtävänään on seurata opiskelijoiden menestymistä ja opintojen edistymistä sekä antaa neuvoja niitä kysyttäessä.

TÄYDENNYSKOULUTUS
Täydennyskoulutuksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamista. Eri alojen ammattilaisille tarjotaan lyhytkursseja, henkilöstökoulutusta, omaehtoista ja työvoimapoliittista koulutusta. Yrityksille järjestetään myös tilauskoulutusta kokonaisvaltaisiin henkilöstön kehittämisprojekteihin. Lisätietoja www.lamk.fi/yrityksille/taydennys­koulutus.

  • No labels