Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VAKUUTUSTURVA 
Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on voimassaoleva tapaturmavakuutus opetuksen aikana, liikuntatunneilla, välitunneilla sekä opintosuunnitelman mukaisissa urheilutapahtumissa ja opintokäynneillä. Koulumatkalla vakuutus on voimassa vain, mikäli matka tapahtuu viivytyksettä ja suorinta tietä. Vakuutus kattaa myös työharjoittelun ja välittömillä työmatkoilla sattuvat tapaturmat sekä opintosuunnitelman mukaisen työharjoittelun ulkomailla. Mikäli opiskelija saa palkkaa työharjoittelupaikastaan, kuuluu hän ko. työpaikan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Ulkomaille työharjoitteluun tai opiskelemaan lähtevän kannattaa ottaa lisäksi vähintään oma matkavakuutus kohdemaassa tapahtuvaa vapaa-ajan matkustelua varten.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Opiskelija voi valita vapaasti valittavia opintoja (yleisimmin 15 opintopistettä) opiskelusuunnitelmaansa. Opinnot voi valita joko omasta koulutusohjelmasta, muista Lahden ammattikorkeakoulun koulutusohjelmista, avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksotarjonnasta tai muista ammattikorkeakouluista tai tiede- ja taidekorkeakouluista. Opintopisteet voivat sisältää myös ulkomailla suoritettavia opintojaksoja. Lisätietoja Repusta osoitteesta http://reppu.lamk.fi.

VALINNAISET OPINNOT
Valinnaiset opinnot ovat joko vaihtoehtoisia opintoja tai koulutusohjelmittain määriteltyjä opintokokonaisuuksia. Lisätietoja Repusta osoitteesta http://reppu.lamk.fi.

VERKKO-OPINNOT (virtuaaliopinnot)
Verkko-opinnoilla tarkoitetaan aikaan ja paikkaan sitoutumatonta, tietoverkon välityksellä tai avulla tarjottua opintojaksoa tai opintojakson osaa.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Lahden ammattikorkeakoulun Viestintä- ja markkinointipalvelut toimii osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti. Lisätietoja www.lamk.fi/esittely/viestinta-ja-mediayhteydet.

VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU
Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu on kaikkien ammattikorkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto, joka edistää ja kehittää ammattikorkeakoulujen tarjoamaa virtuaalikoulutusta, verkostotoimintaa ja verkostopohjaisia palveluita. Virtuaaliammattikorkeakoulun verkkopalvelut ovat osoitteessa www.amk.fi.

  • No labels