Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

YHTEISET OPINNOT
Kuuluvat kaikkiin koulutusohjelmiin pakollisina yleissivistävinä opintoina. Tarkoituksena on antaa laaja-alainen ja monitieteellinen pohja tuleville opinnoille ja työelämään. Opintojen aihepiiri on sama kaikissa koulutusohjelmissa. Lisätietoja Repusta osoitteesta http://reppu.lamk.fi. Ilmoittautuminen sähköisesti, ks. Ilmoittautuminen.

YLEMPI AMK -TUTKINTO
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on tarkoitettu jo työelämässä oleville kokeneille asiantuntijoille, joilla on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Opinnot ovat laajuudeltaan 60–90 opintopistettä ja niiden suorittaminen kestää 1,5- 2,5 vuotta. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto. Lisätietoja saat osoitteesta www.lamk.fi/hakijalle/yamk-tutkinnot.

  • No labels