Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2014-2015

YDINOSAAMINEN 45 OP

 OP

Syventävät ammattiopinnot

 

Liiketoiminnan johtaminen 15 op

15 

04YLT901/8 Liiketoiminnan strateginen johtaminen 5 op

5

04YLT202 Process and project management 5 op

5

04YLT203 Verkostot ja asiakkuuksien johtaminen 5 op

5

Työyhteisön johtaminen 15 op

15 

04YLT204 Strategic knowledge and competence management 5 op

5

04YLT209 Työhyvinvoinnin johtaminen 5 op

5

04YLT210 Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op

5

Yrittäjyys ja yhteiskunta 15 op

15

04YLT211 Yrittäjyys ja muuttuva toimintaympäristö 5 op

5

04MIB201 Societal change and foresight methods 5 op

5

04MIB302 Developer's methods and tools 5 op

5

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15 OP

15 

Liiketalouden alan oma tarjonta

 

04YLT902/1 Tutkimusmenetelmät kehittämisen välineenä 5 op

 5

Master’s Degree Programme in International Business Management –koulutusohjelman opintojaksot

 

 

 
 
 
 
 

Vuosittain vaihtuva/jatkuvasti täydentyvä vapaasti valittavien opintojaksojen tarjonta

 

LAMKin muiden alojen ylempien AMK-tutkintojen

ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta

 

Muotoilun koulutusohjelman opintojaksot

 

Palveluliiketoiminnan koulutusohjelman opintojaksot

 

Sosiaalialan koulutusohjelman opintojaksot

 

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman opintojaksot

 

Master’s Degree Programme in Interior Design opintojaksot

 

Master’s Degree Programme in Environmental Technology  opintojaksot

 

Palvelumuotoilun – Service Design erikoistumisopinnot

 

FUAS ammattikorkeakoulujen (Hämeen ammattikorkeakoulun ja Laurea ammattikorkeakoulun)

ylempien AMK-tutkintojen ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta

 

Muiden ammattikorkeakoulujen ylempien AMK-tutkintojen

ja erikoistumisopintojen opintojaksotarjonta

 

Yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta

 

Ulkomaisten yliopistojen maisteriohjelmien opintojaksotarjonta

 

OPINNÄYTETYÖ 30 OP

 

aikuops1415-lt-yamk.pdf 18.6.2014

Yrittäjyyden-ja-liiketoimintaosaamisen-koulutus-yamk-YAMK14-150914.pdf

  • No labels