Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • osaa kehittyä asiakaspalvelijana
  • osaa hankkia asiakastietoa

Sisältö

Asiakaskohtaaminen; Asiakaslähtöisyys; Asiakastiedon hankinta; Asiakkaiden tarpeet; Erilaiset asiakaspalvelutilanteet

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus...Monimuoto-opetus...etäopetus...: työelämäläheinen oppiminen, kontaktipäivät, verkko-oppiminen ja oppimistehtävä

Arviointi asteikolla 1–5.

Opiskelumateriaali

... 

Verkkomateriaalia seuraavilta sivustoilta: ... 

Opetuksen yhteydessä ja Repussa ilmoitettavat ajankohtaiset artikkelit/kirjallisuus ja muut lähteet

  • No labels