Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa ...
  • osaa ...
  • osaa ...

Sisältö

...

Suoritustapa ja arviointi

1. Lähiopetus...Monimuoto-opetus...etäopetus...: työelämäläheinen oppiminen, kontaktipäivät, verkko-oppiminen ja oppimistehtävä

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

...

Verkkomateriaalia seuraavilta sivustoilta: ...

Opetuksen yhteydessä ja Repussa ilmoitettavat ajankohtaiset artikkelit/kirjallisuus ja muut lähteet

 

  • No labels