Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelija valitsee tutkintoonsa kuuluvat vapaasti valittavat opinnot moduulien tarjonnasta ja/tai vapaasti valittavista opinnoista. Lisäksi tarjotaan ajankohtaisia tai muutoin ammatillisuutta syventäviä opintoja vuotuisen valikoiman mukaisesti. Opinnot voidaan valita oman koulutusyksikön tai Lahden ammattikorkeakoulun muiden koulutusyksiköiden tarjonnasta. Opiskelija voi valita opintoja myös muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista. FUAS-liittouman (LAMK, Laurea, HAMK) opintotarjonta on myös vahvasti esillä.  

Vapaasti valittaviksi opinnoiksi luetaan kieliopintoihin valmentavat ruotsin- ja englanninkielen opinnot. Kielten valmentavia opintoja edellytetään opiskelijalta, jolla ei ole tasokokeessa osoitettua kielitaitoa. Vapaasti valittavat opinnot tulee hyväksyttää etukäteen osaksi henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa (HOPS) omalla valmentajalla.

Palveluliiketoimintaan liittyvissä työtehtävissä korostuu kyky palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen sekä toimijoiden tuntemukseen. Vapaavalintaiset opinnot voivat olla myös työssä suoritettavia tehtäviä. Kukin opiskelija kokoaa oman erikoisosaamisensa, jolla hän osoittaa taitojaan ja suuntautumistaan alalla. Vapaasti valittavat opinnot antavat tähän mahdollisuuden tukien opiskelijan erikoistumista valitsemallaan polulla.

 

  • No labels