Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson nimi

 

Suoritusvuosi

 

Alkamis- ja päättymispvm

 

Opintojaksosta vastaava opettaja

 

Muut opettajat

 

Luennoitsijat

 

Opetuskieli

 

Ryhmät

 

Osallistujia min/max

 

Toteutuspaikka

 

Tenttipäivät

 

Tentin uusintapäivät

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Kuvaa mitä opiskelija osaa ja mitä osaamista hän saa opintojakson suoritettuaan?

Keskeinen sisältö

Millaisilla sisällöillä osaaminen saavutetaan?

Toteutustapa

Millaisilla menetelmillä ja tavoilla osaaminen saavutetaan?

Toteutusaikataulu

Ilmoita päivämäärät tehtävien palautuksille, kritiikeille jne.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Opiskelijalle 1 op=40 tuntia työtä. Kuvaa miten opintojakson opintopistemäärä jakautuu opiskelijalle työtunneiksi. Kuinka paljon arvioit koko työmäärästä menevän esim. harjoitustehtävän tekemiseen, lähiopetukseen, itsenäiseen työskentelyyn jne.?

Virtuaaliosuus

Kuinka paljon opintojaksosta toteutetaan virtuaalisesti?

T&K integraatio

 

Arviointi

Arviointiasteikko (kts. opsista)
Osaamisen arviointitasot

Arviointi viimeistään

Opintojaksojen arvioinnit tehdään 30 vuorokauden kuluessa suorittamisajankohdasta laskettuna. Arvioinnit kirjataan Lahden ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin 15 vuorokauden kuluessa kokonaissuorituksen antamisesta (tai opintojaksojen arvioinnin julkistamisesta).

Oppimateriaali

 


  • No labels