Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson nimi

Informaatiomuotoilu

Suoritusvuosi

2012

Alkamis- ja päättymispvm

24.9.–26.11.

Opintojaksosta vastaava opettaja

Juuso Koponen

Muut opettajat

 

Luennoitsijat

 

Opetuskieli

suomi

Ryhmät

 

Osallistujia min/max

 

Toteutuspaikka

Kannaksenkatu 22, Lahti.

Tenttipäivät

 

Tentin uusintapäivät

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Kurssin päätteeksi lopuksi opiskelija tuntee informaatiomuotoilun lajityypit ja niiden käyttöyhteydet ja osaa itse tuottaa visualisointeja hyvät suunnitteluperiaatteet ja ihmisen havainnon lainalaisuudet huomioiden. Opiskelija saa harjoitusta datan keräämisessä sekä ideoiden ja luonnosten presentoinnissa ja oppii perustelemaan tekemänsä suunnitteluratkaisut.

Keskeinen sisältö

Tutustutaan informaatiomuotoilun työvälineisiin ja -menetelmiin. Käsitellään tiedon muotoilun ja esillepanon (layout) teoriaa ja käytäntöä. Tutustutaan informaatiomuotoilun lajityyppeihin, erityisesti karttoihin ja tilastografiikkaan. Käydään tiedon visuaalisen esittämisen keinojen kautta läpi ihmisen havaintokyvyn ominaisuudet ja siitä seuraavat luettavuus-, käytettävyys- ja havainnollistettavuuskysymykset.

Toteutustapa

Luento-opetus ja harjoitustehtävät.

Toteutusaikataulu

Lähiopetuskerrat 24.9., 3.10., 8.10. ja 10.10. Loppukritiikki 26.11.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Teoriaopetus 12 h, ohjattu työskentely 16 h, itsenäinen työskentely 68 h, kritiikkitilaisuudet 12 h. Yhteensä 108 h.

Virtuaaliosuus

Kuinka paljon opintojaksosta toteutetaan virtuaalisesti?

T&K integraatio

 

Arviointi

Arviointiasteikko (kts. opsista)
Osaamisen arviointitasot

Arviointi viimeistään

Opintojaksojen arvioinnit tehdään 30 vuorokauden kuluessa suorittamisajankohdasta laskettuna. Arvioinnit kirjataan Lahden ammattikorkeakoulun opintosuoritusrekisteriin 15 vuorokauden kuluessa kokonaissuorituksen antamisesta (tai opintojaksojen arvioinnin julkistamisesta).

Oppimateriaali

Suositeltava kirjallisuus:

Tufte, Edward R. 1983/2002. The visual display of quantitative information. Second edition. Cheshire (CN), Graphic Press. 
Kuusela, Vesa 2000. Tilastografiikan perusteet. Helsinki, Edita.
Ware, Colin 2004. Information visualization: perception for design. San Francisco, Morgan Kaufmann. 
Yau, Nathan 2011. Visualize this: the FlowingData guide to design, visualization and statistics. Indianapolis (IN), Wiley Publishing Inc.  

  • No labels