Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toka tapaaminen 23.4.2014

Merja ja Hanna

  1. Mitä jäi viime kerrasta mieleen? keskustelua
  2. Opettaja tulevaisuudessa Aila Paaso, OAMK
   1. Ensin pareittain, sitten yhteistä keskustelua aiheesta
    Oman työn taitajasta - opiskelijan ja oppimisprosessin tukijaksi ja ohjaajaksi
    mindmap koonti
  3. Tutustumista erilaisiin Salpauksessa käytössä oleviin pedagogisiin menetelmiin
   • Läpäisyn tehostamishanke Jousto ks. Tuotokset Salpaus
   • Tutkiva oppiminen mallin esittely: sarjakuva, prosessi, periaatteet ja esimerkkitehtävä Blogi
  4. Kotitehtävä: täydennä mindmappiin käsittelemättä jääneitä kahta kohtaa teknologian hyödyntäminen ja omien kehittämismahdollisuuksien tiedostaminen (saa täydentää vapaasti myös muita).
   Tarvittaessa katso alla oleva pikaohje:
 Pikaohje mindmapin käyttöön

 • Mindmap toimii nettiselaimella, eikä vaadi kirjautumista. Linkin tietävä näkee ja voi myös muokata tätä mappia. (Jos mahdollista, käytä jotain muuta kuin Internet Explorer -selainta.)
 • Valitse ensin mindmapista kohta, jonka alle haluat luoda uuden alakohdan.
 • Klikkaa sinisen yläreunan toimintapainikkeista + merkkiä (Add).
 • Kirjoita laatikkoon tekstiä ja paina Enter.
 • Hyvä tietää myös esim.
  • Voit päivittää kohtaa kaksoisklikkaamalla sen aktiiviseksi.
  • Voit myös poistaa valitun kohdan valitsemalla ja sitten yläreunasta Delete (ympyrä, jossa poikkiviiva) 
  • Kohtia voi myös siirrellä hiirellä raahaten.

Harri ja Henna


Eka tapaaminen 15.4.2014
 • Esittely pareittain tutustuminen, parin esittely muille
 • Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä ja toimiva vertaismentorointimalli Salpaukseen. Vertaismentorit jatkavat omalla alalla kollegojen tukena, halutessaan voi toimia myös erityisalueen (opetusteknologia ym.) mentorina.
 • Mistä keskustellaan; mihin voidaan vaikuttaa? Kannattaa keskustella siitä mihin voi vaikuttaa. Esim. resursseihin voidaan vaikuttaa aika vähän. 
 • Harri pohjusti dialogisen keskustelun periaatteita: kunnioitus, luottamus, jakaminen, ylipäätään energisoiva keskustelu. 

Merja ja Hanna

  • Noin kolmen hengen ryhmissä keskustelua aiheista 
   Miten sinua on opetettu ja ohjattu? 
   Kun olet kokenut oppineesi, muistele mitä tapahtui? 
   Mitkä asiat vaikuttivat hyviin/huonoihin kokemuksiin.
   Tuntemuksia kokemuksia haetaan ja jaetaan.
  • Ks. Ohjaus ja opetuskokemukset 

Henna ja Harri

 • No labels