Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(error)

Rajoitteet periytyvät resurssihierarkiassa: jos emoresurssilla on rajoite, se näkyy myös sen alla olevissa resursseissa.Jos resurssilla on useita rajoitteita, niiden käsittelyjärjestykselle on omat sääntönsä. Suosi mieluummin sallivia kuin kieltäviä rajoitteita.

Rajoitteen lisääminen resurssihierarkiassa

 1. Avaa resurssien ylläpitonäkymä (Suunnittelijan työpöytä > Resurssien suunnittelu ja varaus > Tilojen ja välineiden hallinta).
   
 2. Hae näkyville resurssi, jolle haluat luoda rajoitteen. Luo rajoitus hierarkiassa haluamallesi tasolle. Rajoite periytyy resurssin alla oleville resursseille. Esimerkkitapauksessa rakennukselle on lisätty kaksi rajoitetta, joka näkyvät myös sen alla olevan tilan tiedoissa.
 3. Voit antaa resurssille itselleen uusia rajoitteita, jos tarpeen. Näet Rajoitteet-välilehdellä kaikki voimassa olevat rajoitteet. Resurssille itselleen lisättyjä rajoitteita pääset muokkaamaan tätä kautta, periytyviä pitää mennä muokkaamaan sinne resurssihierarkian tasolle, jonne ne on lisätty. Aktiiviset rajoitteet -otsikon alla on kooste kaikista tätä resurssia koskevista rajoitteista. Esimerkkilistauksessa pääset muokkaamaan rajoitetta Suursiivous, joka on lisätty juuri kyseiselle resurssille.


Rajoitteiden käsittelysäännöt


Jos resurssilla on useita eri rajoitteita, niitä käsitellään seuraavien sääntöjen mukaan:

 • Ensin haetaan resurssille sallivat rajoitteet. 
  • Jos resurssille itselleen ei ole sellaisia määritelty, haetaan sallivia rajoitteita resurssin vanhemmalta eli resurssihierarkiassa ylempää. Jos vanhemmalta ei löydetä sallivia rajoitteita, haetaan sen vanhemmalta ja niin edelleen. Kun sallivia rajoitteita löydetään, hakua ei jatketa enää ylemmäs. Jos sallivia rajoitteita ei löydy, oletetaan että käytössä on kaikki ajankohdat.
 • Toiseksi haetaan resurssille kieltävät rajoitteet. 
  • Niiden hakuun käytetään vastaavaa vanhemmilta hakemisen kaavaa kuin sallivien rajoitteiden tapauksessa. Kieltäviä rajoitteita ei kuitenkaan välttämättä ole määritelty samoissa paikoissa kuin sallivia rajoitteita. Jos kieltäviä rajoitteita ei löydy, oletetaan ettei sellaisia ole.
 • Sallittuja ajanjaksoja eli ajanjaksoja, joille saa tehdä varauksia, ovat ne, jotka sopivat sallivien rajoitteiden sisään, mutta jotka eivät mene päällekkäin kieltävien rajoitteiden kanssa.
 • Katso myös Rajoitteiden näkyminen kalenterissa.

Lisäohjeita aiheesta

 Resurssien rajoitteet

Rajoitteiden ylläpito