Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(error)

Resursseja (rakennuksia, paikkoja, tiloja, kiinteitä varusteita ja muita resursseja) voi hakea Tilojen ja välineiden hallinta -osion etusivulla.

Resurssien haku hallintaosiossa

 1. Avaa resurssien ylläpitonäkymä (Suunnittelijan työpöytä > Resurssien suunnittelu ja varaus > Tilojen ja välineiden hallinta).
   
 2. Ylläpidon lomakkeella voit hakea resursseja niiden nimen, päätyypin tai tarkemman tyypin mukaan. Tarkemmat tyypit vaihtelevat päätyypin mukaan. Tyyppejä pidetään yllä Tyypit-välilehdellä. Oletuksena hakulomakkeella on valittuna kaikki Tila-tyyppiset resurssit. Voit lisäksi rajata haun koskemaan vain tiettyä rakennusta valitsemalla sen nimen Rakennus-kohdan alasvetovalikosta.
 3. Esimerkkihaussa on valittu yhden rakennuksen kaikki tilat. Hakutuloksissa on jokaisesta resurssista seuraavat tiedot: 
  Koodi (linkki resurssin muokkauslomakkeelle) 
  Nimi 
  (linkki resurssin muokkauslomakkeelle)
  Tyyppi
  (linkki tyypin muokkauslomakkeelle)
  Rooli
  (käyttäjäroolit, joilla oikeus muokata resurssin tietoja - poistettavissa ruksista, jos käyttäjällä muokkausoikeudet)
  Rajoitteet
  (resurssille itselleen lisätyt rajoitteet  - poistettavissa ruksista, jos käyttäjällä muokkausoikeudet)
  Varusteniput
  (resurssille lisätyt varusteniput - poistettavissa ruksista, jos käyttäjällä muokkausoikeudet)
  Alkaa ja Loppuu
  (resurssin näkyvyysaika). 
   
 4. Hakutuloksista voi poimia kaikki tai osan massamuokattavaksi. Jos haluat poimia kaikki tulokset, napsauta otsikkorivin valintaruutua. Jos haluat ottaa mukaan vain yksittäisiä tuloksia, valitse ruutu kunkin rivin alussa.

Jos resurssin voimassaoloaika on mennyt, sen rivillä resurssien listassa on kielto-ikoni.

Voit halutessasi piilottaa hakulomakkeen, jos olet muokkaamassa resurssien tietoja. Lomakkeen saat piiloon napsauttamalla lomakkeen otsikon Hakuehdot edessä olevaa kolmiota. Samasta kohdasta uudestaan napsauttamalla saat lomakkeen uudestaan näkyville.

Lisäohjeita aiheesta

 Resurssien tyypit

Resurssien tietojen ylläpito

Resurssien massamuokkaus