Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(error)

Resurssien ylläpidossa pääset muokkaamaan useita resursseja yhtä aikaa. Massamuokkaus tehdään resurssien hakusivulla.


Usean resurssin käsittely massamuokkauksessa

  1. Avaa resurssien ylläpitonäkymä (Suunnittelijan työpöytä > Resurssien suunnittelu ja varaus > Tilojen ja välineiden hallinta). 
  2. Hae ne resurssit, joita haluat käsitellä. Valitse hakutuloksista käsiteltäväksi kaikki tai vain halutut rivit.
  3. Tarjolla on seuraavat massamuokkausvaihtoehdot:
    Lisää rajoite valituille (luo uusi tai linkitä aiemmin luotu rajoite)
    Lisää rooli valituille (määritä millä roolilla on oikeus resurssin ylläpitoon)
    Lisää varustenippu valituille (linkitä varustenippu resurssiin)
  4. Esimerkissä on lisätty kahteen tilaan varustenippu.

Lisäohjeita aiheesta

 Resurssien haku

Varustenippujen ylläpito ja linkitys

Resurssien rajoitteet

Varausoikeuksien ylläpito