Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(error)

Resurssien rajoitteilla kerrotaan, milloin resurssi on varattavissa.


Rajoitteella on yleinen voimassaoloaika. Sen alkamis- ja loppumispäivämäärät sisältyvät rajoitteen voimassaoloaikaan. Voit esimerkiksi määritellä, että luokkatila A on varattavissa arkisin maanantaista perjantaihin kello 8 - 16 (salliva rajoite). Voit lisäksi määritellä, että koko rakennus B on suljettu suursiivouksen ajaksi joulukuun viimeisenä viikkona (kieltävä rajoite). Rajoitteita voi antaa resurssikohtaisesti ja ne periytyvät hierarkiassa: jos rakennuksella on määritelty rajoitteita, ne periytyvät sen alle luotuihin tiloihin.

Uuden rajoitteen luominen resurssille

  1. Avaa resurssien ylläpitonäkymä (Suunnittelijan työpöytä > Resurssien suunnittelu ja varaus > Tilojen ja välineiden hallinta).
     
  2. Hae näkyville resurssi, jolle haluat lisätä rajoitteen. Avaa Rajoitteet-välilehti.
  3. Lisää uusi rajoite. Anna sille kuvaava nimi, jonka perusteella se voidaan tarvittaessa linkittää muidenkin resurssien yhteyteen. Rajoitteita on kahta tyyppiä: Salliva ja Kieltävä. Sallivat rajoitteet määrittelevät ajanjaksot, jolloin resurssi on mahdollista varata. Kieltävät rajoitteet ovat taas niitä, jolloin resurssia ei voi varata. Suosi sallivia rajoituksia, jos vain mahdollista!
    Jos haluat käyttää aiemmin luotua rajoitetta, valitse rajoite alasvetovalikosta Linkitä olemassa oleva rajoite -otsikon alta.
  4. Seuraavalla tasolla valitset Viikonpäivät: rajoitteet voidaan määritellä esimerkiksi arkipäiville maanantaista perjantaihin ja viikonlopuksi lauantaista sunnuntaihin. Päivän sisällä rajoitteille määritellään Kellonaika, joiden tarkkuus on yksi minuutti.
  5. Tallenna tiedot. Kaikki resurssia koskevat rajoitteet näkyvät listassa, josta pääset myös muokkaamaan ja poistamaan niitä.Jos haluat, voit antaa jollekin käyttäjäroolille oikeuden ajaa resurssin rajoitusten yli eli hän pystyy tekemään varauksia myös niille ajanjaksoille, jotka osuvat kiellettyjen rajoitusten kohdalle. Ks. lisätietoa Varausoikeuksien ylläpito.
Voit määritellä usealle resurssille rajoitteen myös massamuokkauksessa. Hae ensin resurssit, joita haluat käsitellä. Lisää sen jälkeen niille rajoitteet. Ks. lisätietoa Resurssien massamuokkaus.

Lisäohjeita aiheesta

Rajoitteiden periytyminen ja voimassaolo

Rajoitteiden näkyminen kalenterissa

Rajoitteiden ylläpito