Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick)

Opintojakson Tarkistus-välilehdellä pystyy tarkastelemaan sitä, täyttääkö opintojakso korkeakoulun omat vaatimukset, eli onko se pääkäyttäjän luomien sääntöjen mukainen.

LAB-käytänteet

LAB-käytänteet ovat työn alla. Saat lisätietoja tarvittaessa Peppi-ylläpidosta.

Opintojaksoa koskevat säännöt on jaettu sääntöjoukkoihin. Kunkin sääntörivin lopussa on joko vihreä, keltainen tai punainen ikoni. Ne ilmaisevat seuraavaa:

  • Vihreä ikoni: pakollinen sääntö on läpäisty
  • Punainen ikoni: pakollista sääntöä ei ole läpäisty
  • Keltainen ikoni: suositeltu sääntö (joko läpäisty tai ei)