Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(error)

Tila-tyyppinen resurssi voidaan jakaa osatiloiksi, joita voidaan varata kalenterissa.


Jos käytössä on suuri tila, kuten auditorio, joka voidaan tarvittaessa jakaa osatiloiksi, sen luomisessa kannattaa hyödyntää resurssien hierarkiaa. Käytännössä rakennuksen alle luodaan tila, jonka alle luodaan tiloja (alitilat). Näin luotuna varauskalenterissa saadaan tehtyä automaattisesti tarkistuksia: Jos päätila on varattu, ei sen alitiloja voida varata. Jos alitila on varattuna, päätilaa ei ole mahdollista varata.

Päätilan ja sen alitilojen tietojen lisäys

  1. Hae resurssien ylläpidossa näkyville tila, jonka haluat jakaa osiin. Lisää uusi tila vihreästä plus-merkistä.
  2. Tallenna alitilan tiedot, jolloin palaat takaisin päätilan tietonäkymään. Lisää uusia tiloja tarvittava määrä.
     
  3. Jos alitiloja on mahdollista jakaa vielä pienempiin osiin, luo tila alitilan alle samaan tapaan. Resurssien hierarkian syvyyttä ei ole rajoitettu.Pääset liikkumaan resurssien hierarkiapuussa myös linkkipolkua pitkin: päätaso on hierarkiapuun juuri, sen alla olevat resurssit ovat rakennuksia tai paikkoja ja niiden alla voi olla tiloja, kiinteitä varusteita tai muita resursseja.

Lisäohjeita aiheesta

 Resurssien haku

Resurssien tietojen ylläpito