Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick)

Sivuston sisältö päivitetään lukuvuoden 2019-2020 aikana LAB AMKn ohjeiksi. http://www.lab.fi/


Sisältö

Suunnittelijan työpöydällä Toteutukset-osiossa voit hakea toteutuksia, muokata niitä massamuokkauksessa tai kopioida toteutuksia.

(tick)

Toteutusten haku

 1. Navigoi toteutushakuun
  • Valitse opettajan työpöydän ylävalikosta Toteutukset
  • Valitse suunnittelijan työpöydän ylävalikosta Vuosisuunnittelu -> Toteutukset
 2. Hae toteutuksia
  • Voit hakea toteutuksia monipuolisesti eri hakuehdoilla
  • Oletuksena olevat hakuehdot näyttävät omien meneillään olevien toteutustesi hakurajaukset.

  • Voit tyhjentää oletushaun rajaukset Tyhjennä-painikkeesta.

  • Voit rajata toteutushakua asettamalla yhden tai useampia hakuehtoja, esimerkiksi aika, henkilöt, yksiköt, luokittelu ja toteutuksen tila.

  • Kaikkien hakukenttien välillä on hakuehto JA, paitsi kenttien Henkilöt, Vastuuhenkilö ja Ylläpitäjä välillä on ehto TAI. Jos hakukenttä on moniarvoinen, eli hakuriteereihin on asetettu esim. useampi ryhmä tai henkilö, on kentän sisällä olevien arvojen (esim. ryhmien ja henkilöiden) välillä ehto TAI.

  • Voit hakea toteutuksia esim. tunnuksen tai nimen osalla käyttämällä %-merkkiä. Esim. %markkinointi% hakee kaikki toteutukset, joiden nimessä on jossain kohtaan sana markkinointi.

  • Kun olet asettanut hakuehdot, paina Hae. Hakutulos listautuu toteutustunnusten mukaiseen aakkosjärjestykseen.

  • Voit muuttaa hakutuloksen järjestyksen toteutuksen nimen, ryhmän, opettajan, alkais- tai päättymispäivän tai statuksen mukaan painamalla kyseisen sarakkeen otsikkoa.

  • Voit ladata hakutuloksen Excel-tiedostoon, jossa näkyvät kaikki toteutussuunnitelmiin tallennetut tiedot.

  • Toteutus voimassa -aikarajaus hakee kaikki ne toteutukset, joiden voimassaoloajasta yksikin päivä ajoittuu rajatulle aikavälille.

  • Alkaa - Päättyy -aikarajaus hakee kaikki ne toteutukset, joiden alkamispäivä on suurempi tai yhtä suuri kuin rajauksen Alkaa-päivä, ja päättymispäivä pienempi tai yhtäsuuri kuin rajauksen Päättyy-päivä. 

  • Kun olet tehnyt haluamasi hakuehtovalinnat Valitse Hae

  • Voit Tyhjentää edellisen haun valitsemalla Tyhjennä
 3. Haun tallentaminen ja tallennetun haun poistaminen
  • Voit tallentaa haun valitsemalla Tallenna haku ja antamalla avautuvassa modaalissa haulle nimen. Tallentamisen jälkeen haut ovat löydettävissä vasemmasta navigaatiosta

  • Haku tallentuvat Toteutukset -sivun vasempaan reunaan Tallennetut toteutushaut -osion Ei ryhmää -otsikon alle.
   Voit tallentaa hakuja myös oman otsikon alle kirjoittamalla Anna haulle nimi -kenttään haluamasi pääotsikon jälkeen kauttaviiva ja sen jälkeen haun nimi, esimerkiksi Toimipiste/tutkinto-ohjelma A

  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä

  • Tallennettu haku tallentaa tekemäsi hakuehdot eli hakutulos on aina reaaliaikainen.
  • Jos haluat poistaa tallennetun haun, paina haun nimen perässä olevaa kolmiota ja valitse Poista.
 4. Hae omia toteutuksia

  • Klikkaa vasemmassa navigaatiossa Omat käynnissä olevat toteutukset / Omat tulevat toteutukset / Omat menneet toteutukset

  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä

 5. Hae tallennettuja toteutuksia

  • Klikkaa vasemmassa navigaatiossa otsikon Tallennetut toteutushaut alla tallentamaasi haun nimeä

  • Siirry hakutuloslistauksesta toteutuksen tietoihin klikkaamalla toteutuksen tunnusta tai nimeä


Toteutustunnus

LAMKissa toteutusten tunnukset sisältävät opintojakson tunnuksen ja toteutuskoodin, niiden erotinmerkkinä on väliviiva. Esimerkiksi MI00AX69-3001. Pepissä keväästä 2015 lähtien luodun opintojakson tunnuksen kaksi ensimmäistä merkkiä kertovat poikkeuksetta sen mikä ala vastaa opintojaksosta. Peppi luo toteutuskohtaisen koodin, joka on juokseva numero alkaen luvusta 3000.

Luokittelu eli tagit

Hyödynnä toteutushaussa myös luokittelua. LAMKissa Luokittelu kertoo tarkemmin toteutuksesta, käytössä ovat "Vaihto-opiskelijoille", "Avoin AMK-tarjontaan", "YAMK-koulutus", "HopOn".

HopOn-opinnot eli ilmoittautuminen aina auki 

Käsite

Pepin käyttöönoton yhteydessä otamme käyttöön HopOn-opinnot määritelmän.

Tyypillisesti HopOn-opinnot ovat sellaisia toteutuksia, joiden

  • Opetusmenetelmänä on, että opiskelija tai opiskelijaryhmä tekee näyttötyyppisesti yksilöllisesti etenemällä opintojaan,
  • Opintojakso määräytyy tarpeen mukaan ja
  • Opinnon toteutuksen voi tehdä tarvittaessa milloin vain.

Tällaisia ovat tyypillisesti projektioppimiseen tai jonkin palvelun tuottamiseen liittyvät toteutukset tai tapahtumaosaamisen opintojaksototeutukset. Myös harjoittelujen ja opinnäytetyön opintojaksoista tehdyt toteutukset ovat HopOn-opintoja.

HopOn-opintojen toteuttaminen

Päätöksen toteutuksesta tekee yksikön tiimipäällikkö. Tiimipäällikkö määrittelee toteutuksen alkamis- ja loppumispäivän luodessaan toteutuksen Peppiin.

HopOn-opinnot kirjaus Pepin toteutussuunnitelmaan

Hyvä käytänne olisi julkaista opintojen toteutukset samaan aikaan jonkin lukukauden (syys, kevät, kesä) alkamiseen liittyvän opintojaksoille ilmoit-tautumisen puitteissa.

  • HopOn-opinnot kirjataan toteutussuunnitelman kohtaan LUOKITTELU
  • Toteutuksen ilmoittautumisaika laitetaan päättymään samalle ajalle kuin toteutus päättyy
  • Opintojen toteutus on auki kerrallaan yhden vuoden, jonka jälkeen vanha toteutus suljetaan ja siivotaan. Sen voi tarvittaessa kopioida uuden toteutuksen pohjaksi
  • Opiskelijat ilmoittautuvat itse tarvittaessa uudelle toteutukselle
 •  


Toteutussuunnittelu

TOTSU-tiedot ulkopuoliselta luennoitsijalta

Voit pyytää TOTSU-tiedot LAMKin ulkopuoliselta luennoitsijalta E-lomakkeella. Lähetä hänelle alla oleva linkki, sen takaa löytyy E-lomake TOTSU-tietoja varten. Täytetty E-lomake palautuu Peppi-pääkäyttäjille, jotka ohjaavat tiedot edelleen toteutuksen yhteyshenkilölle/vastuuopettajalle LAMKissa. Hän vie tiedot ao. toteutuksen tietoihin Peppiin.

Suomenkielinen lomake https://lomake.lamk.fi/lomakkeet/118/lomake.html

Englanninkielinen lomake https://lomake.lamk.fi/lomakkeet/149/lomake.html


Ohjeet TOTSUn tekoon

Toteutusten muokkaaminen massamuokkaustyökaluilla

Pääset muokkaamaan haluamiasi toteutuksia klikkaamalla toteutuksen edessä olevaa valintaruutua. Kun sinulla on vähintään yksi toteutus valittuna, tulosten yläpuolelle ilmestyvät Siirry muokkaamaan toteutuksia- ja Muokkaa toteutusten tehtäviä -toiminnot.

Jos haluat tarkastella toteutuksia ennen valintaa, pääset toteutuksen tietoihin klikkaamalla sen tunnusta. Toteutus kannattaa avata uuteen välilehteen, niin Hakutulokset -lista säilyy näkyvissä. (Klikkaa hiiren kakkospainikkeella tunnuksen kohdalla ja valitse Open link in new tab -toiminto).

Siirry muokkaamaan toteutuksia -toiminto

Tällä toiminnolla voit samalla ikkunalla muokata toteutusten tietoja:

Aseta sarakkeet -painike antaa mahdollisuuden rajata sivulla näkyviä sarakkeita. Rajausta kannattaa käyttää harkiten, sillä listalla ei ole ns. turhia tietoja, kaikkia niitä tarvitaan toteutukseen.

Lue lisää: Toteutusten tietojen julkaiseminen ja muita massamuutoksia
Tee massamuutos eli käsittele samalla kertaa monta toteutusta

Toiminnolla pääset muuttamaan monen toteutuksen useita asioita samalla kertaa. Esimerkiksi alla on valittuihin toteutuksiin päivitetty statuksen muuttaminen luonnos-tilasta ehdotukseksi sekä ilmoittautumisajat. Tallenna tiedot Tee muutokset -painikkeella ikkunan alaosassa.


Muokkaa toteutusten tehtäviä eli TAS-asioita

Lisää tietoja syöttämällä tiedot ao. tekstikenttään. Toteutuksilla tehtävä työ on aina Opetus-työtä. Alkaa- ja päättyy -päivämäärät rajoittavat seuraavissa työvaihessa sitä, minkä aikavälin sisälle opettajalle voi sijoittaa lukujärjestystunteja. Resurssoitavista tuntimääristä ohjeistus LAMKin TAS-ohjeessa.


Opettajan nimeä lisättäessä ikkunan vasempaan yläkulmaan avautuu tekstikenttä, johon nimitieto syötetään. Jos haluat lisätä toteutukselle uuden opettajan, klikkaan totetustunnuksen edessä olevaa +merkkiä. Sen alapuolelle kopioituu rivi, johon voit syöttää uuden opettajan tiedot.

Vielä tarkempia tietoja on Toteutus-ikkunalla

Seuraavaksi tarkempi vaihe on täydentää toteutusten tietoja Toteutus -ikkunalla, siellä pääsee antamaan esimerkiksi seuraavana vuorossa olevaa lukujärjestystyötä varten lisätietoja lukujärjestyksen suunnittelijalle ja opetuksen rytmitys- ja tilatoiveita.

Opintojaksototeutusten opettajat vastaavat yksityiskohtaisen tiedon päivittämisestä. Yksittäisen toteutuksen muokkaus

Joskus opintojaksoa opettaa henkilö, jolla ei ole pääsyä LAMKin Peppiin, esimerkiksi palkkiosopimuksella oleva luennoitsija. Henkilöt ja käyttöoikeudet

Tällaisissa tilanteissa voit pyytää TOTSUn tiedot sähköisellä lomakkeella TOTSU-tietojen pyytäminen luennoitsijalta