Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

YDINOSAAMINEN 180 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

PERUSOPINNOT 75 OP

 

 

 

 

 

0750ORIE Orientointi 15 op

 

 

 

 

 

0750OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu 3 op

x

 

 

 

 

0750IC103 ICT-valmiudet 3 op

x

 

 

 

 

0701MP103 Matematiikan perusteet 3 op

x    

0701FK103 Fysiikan ja kemian perusteet 3 op

x    

0750TP103 Teknisen piirtämisen perusteet 3 op

x    

0750YHA1 Yhteiset ammattiopinnot 1 15 op

 

 

 

 

 

0750MP205 Materiaaliopin perusteet 5 op

x

 

 

 

 

0750P1205 Projekti 1 5 op

x

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 5 op

x    

0750PER1 Perusopinnot 1 15 op

 

 

 

 

 

0750GT303 Geometria ja trigonometria 3 op

x

 

 

 

 

0750CD303 CAD-piirtäminen 3 op

x

 

 

 

 

0750MK303  Materiaalitekniikan kemia 3 op 

x    

01RUO  Ruotsin kieli 3 op 

x    

0750TK303  Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus 3 op 

x    

0750PER2 Perusopinnot 2 15 op

 

 

 

 

 

0750VM403 Vektorit ja matriisit 3 op

 

x

 

 

 

0751MP403 Myynnin perusteet 3 op  tai 0754PK403

 

x

 

 

0754PK403 Polymeerikemia 3 op

 x   

0750ME403 Mekaniikka 3 op 

 

x

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op 

 

x

 

 

 

0750ST403 Suunnittelutekniikka 3D-CAD 3 op 

 

x

 

 

 

0750PER3 Perusopinnot 3 15 op

 

 

 

 

 

0750DI503 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 op   

 

x

 

 

 

0750LÄ503 Lämpöoppi 3 op  

 

x

 

 

 

0750SA503 Sähkö- ja automaatiotekniikka 3 op 

 

x

 

 

 

0750FL503 Fysiikan laboraatiot 3 op 

 x   

0750LO503 Lujuusoppi 1 3 op

 x   

AMMATTIOPINNOT 60 OP

PUUTEKNIIKKA

1

2

3

4

suoritusvuosi

0751PUUT Puutekniikan perusteet 15 op

 

 

 

 

 

0751PP103 Puuteollisuuden perusteet 3 op

x

 

 

 

 

0751TP103 Tuotesuunnittelun perusteet 3 op

x

 

 

 

 

0751PA104 Puuraaka-aine 4 op

x

 

 

 

 

0751PR105 Puutuoteprojekti 5 op

x    

0751VAL1 Valmistustekniikka 1 15 op

 

 

 

 

 

0751SJ203 Sahatavaratuotanto ja -jalostus 3 op

 

x

 

 

 

0751PL203 Puun kuivaus ja lämpökäsittely 3 op

 

x

 

 

 

 0751HU204 Huonekalutekniikka 4 op

 

x

 

 

 

0751PR205 Projekti 2 - tuotekehitysprojekti 5 op

 x   

0751VAL2 Valmistustekniikka 2 15 op

 

 

 

 

 

0751LI303 Liimaustekniikka 3 op

 

x

 

 

 

0751PI303 Pinnankäsittely 3 op

 

x

 

 

 

0751PT304 Puuntyöstö ja tuotantotekniikka 4 op

 

x

 

 

 

0751CC305 CNC ja CAM-tekniikka 5 op

 

x

 

 

 

0751VAL3 Valmistustekniikka 3 15 op

 

 

 

 

 

0751VA403 Vaneritekniikka 3 op

 

 

x

 

 

0751LE403 Levytekniikka 3 op

 

 

x

 

 

0751TE404 Tehdassuunnittelu 4 op

 

 

x

 

 

0751PR405 Projekti 3 - Tutkimus- ja kehitysprojekti 5 op

  x  

AMMATTIOPINNOT 60 OP

POLYMEERI- JA KUITUTEKNIIKKA

1

2

3

4

suoritusvuosi

0754POMA Polymeerimateriaalit 15 op

 

 

 

 

 

0754MM103 Muovimateriaalit 3 op

 x

 

 

 

 

0754KM103 Kuitumateriaalit 3 op

 x

 

 

 

 

0754YM103 Yhdistelmämateriaalit 3 op

 x

 

 

 

 

0754MP106 Materiaaliprojekti 6 op

x    

0754POVA Polymeerituotteiden valmistus 15 op

 

 

 

 

 

0754MT203 Muotit ja työkalut 3 op

 

 x

 

 

 

0754TS203 Tuotteen suunnittelu 3 op

 

 x

 

 

 

0754VT205 Valmistustekniikka 5 op

 x   

0754TK204 Tuotekehitysprojekti 4 op

 x   

Valinnaiset opinnot 15 op

 

 

 

 

 

      

0754POJK Polymeerituotteiden ominaisuudet ja

jatkokäsittely 15 op

 

 

 

 

 

0754ÄM303 Älykkäät materiaalit 3 op

 

 

 

 

0754OT305 Ominaisuudet ja niiden testaus 5 op

 

 

 x

 

 

0754JK303 Jälkikäsittelyt ja liittämistekniikat 3 op

   x  

0754TK204 Tuotekehitysprojekti 4 op

  x  
      

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu 30 op

x

x

x

(x)

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

x

 

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

0730TOIMO Toiminnanohjaus (TUTA) 15 op

 

 

 

 

 

0750YR103 Yrityksen rahaliikenne 3 op

 

 

x

 

 

0750MA103 Markkinointi 3 op

 

 

x

 

 

0750TO103 Tuotannonohjaus 3 op

 

 

x

 

 

0750ET103 Esimiestoiminta 3 op

  x  

0750LY103 Laatu- ja ympäristöjohtamisen työkalut 3 op

  x  

0750YHA2 Yhteiset ammattiopinnot 2 15 op

 

 

 

 

 

0750TI203 Tilastomatematiikka 1 3 op  

 

 

x

 

 

0750TA204 Teollisuusautomaatio 1 4 op  

 

 

x

 

 

0750MO203 Menetelmäopinnot 3 op 

  x  

0750AE203 Ammattienglanti 3 op  

  x  
 
  x  

Puurakentaminen 15 op

 

 

 

 

 

0751RA303 Rakennuspuusepäntekniikka 3 op

 

 

 

x

 

0751PT303 Puurakenteiden tuotanto 3 op

 

 

 

x

 

0751TR303 Tekniset rakennuspuutuotteet 3 op

   x 

0751PS306 Puurakenteiden suunnittelu 6 op

 

 

 

x

 

0754POSO Polymeerituotteiden sovellukset 15 op

 

 

 

 

 

0754KK403 Kuitukankaat ja tekniset tekstiilit 3 op

 

 

 

x

 

0754KU403 Kierrätys ja uusiotuotteet 3 op

 

 

 

 

0754VO403 Vaativien olosuhteiden tuotteet 3 op

   x 

0754TT405 Tuotekehitys- ja tutkimusprojekti 6 op

    

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op

 

 

 

 

 

      

ops1415-tl-prosessi-ja-materiaalitekniikka.pdf 10.4.2014

Prosessi-ja-materiaalitekniikka-07MAT14-250914.pdf

  • No labels