Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

0750ET103 Esimiestoiminta 3 op

Osaamistavoitteet

  • osaa kuvata johtamisen osa-alueet ja selittää niiden merkityksen yritystoiminnalle
  • osaa huomioida keskeisimmät esimiestyön osa-alueet
  • osaa huomioida työntekijöiden ja työnantajan väliset toimintamallit

Sisältö

  • työlainsäädäntö 
  • työehtosopimuksen ja työsopimuksen peruskäsitteet
  • motivointiin ja työtyytyväisyyteen liittyvät peruskäsitteet
  • ihmisten johtaminen
  • strategiseen johtamiseen liittyvät menetelmät (SWOT, BSC)

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

Luennot, harjoitukset ja kokeet.

 

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2):

Opiskelija ymmärtää kokonaisuudet, joita johtaminen sisältää (työlainsäädäntö, ihmisuhdetaidot, strateginen johtaminen)

Hyvä taso (3-4):

Opiskelija osaa ottaa huomioon johtamisen  perusperiaatteet yritystoiminnassa.

Erinomainen taso (5):

Opiskelija osaa kehittää yrityksen toimintaa johtamisen ja laadun työkaluja käyttäen. 

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti. 

  • No labels