Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750MA103 Markkinointi 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata markkinoinnin ja myyntitilanteet
  • osaa peilata tuotteen teknisiä ominaisuuksia asiakkaan tarpeisiin
  • osaa tuoda esille tuotteen asiakkaalle tuomat hyödyt markkinoinnin ja myyntitilanteen perusperiaatteet

Sisältö

  • Segmentin valinta
  • 4p:n periaateet eli tuotteen, hinnan, jakelun ja markkinaviestinnän sisältö ja niiden välinen yhteys
  • Myyntitapahtuma
  • Kauppasopimuksessa sovittavat asiat

Edeltävä osaaminen

Ei edeltävää osaamista

Toteutus ja arviointi

Luennot, harjoitukset ja kokeet.

Arviointikriteerit

Perustaso (1-2):

Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää markkinoinnin peruskäsitteet.

Hyvä taso (3-4):

Opiskelija osaa luoda tuotteille lisäarvoa markkinoinnin perustietoja soveltaen.

Erinomainen taso (5):

Opiskelija osaa kehittää yrityksen toimintaa huomioimalla asiakkaiden nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet markkinoinnin työkaluja käyttäen. 

Oppimateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan tehtäväkohtaisesti.

  • No labels