Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa hyödyntää eri materiaaleja erilaisissa käyttökohteissa
 • osaa tehdä materiaalinvalintoja erilaisiin käyttösovelluksiin ja hyödyntää tietoa tuotesuunnittelussa
 • osaa valita pääaineensa

.

Sisältö

 • puu uusiutuvana materiaalina
 • puun ominaisuudet ja käyttökohteet
 • muovien ominaisuudet ja valintaperusteet
 • muovien käyttösovelluksia
 • tekstiilikuitujen rakenteet ja ominaisuudet
 • kuitujen kehitys ja tulevaisuuden kuidut
 • teräksen ja valuraudan perusominaisuudet
 • metallimateriaalien valintaprosessi
 • komposiitit ja niiden käyttösovellukset
 • nanoteknologian sovelluksia

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, etätehtävät ja kirjallinen tentti.
 • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

 • Luennot ja muu opintojakson yhteydessä annettava kirjallinen aineisto
 • No labels