Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa hyödyntää ammattikorkeakoulun tarjoamia mahdollisuuksia opinnoissaan
 • osaa selvittää omat oikeutensa ja velvollisuutensa LAMK:n opiskelijana
 • osaa toimia LAMK:n oppimis- ja toimintaympäristöissä
 • osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) koulutusvastuuseensa perustuen
 • osaa valita pääaineensa opetussuunnitelman (OPS) avulla
 • osaa vertailla eri teollisuudenaloja ja valita oman pääaineensa

Sisältö

 • LAMK:n toiminta- ja oppimisympäristöt sekä käytänteet
 • opiskelijan oikeudet, velvollisuudet ja vaikuttamismahdollisuudet
 • opintososiaaliset edut
 • opiskelutaidot ja oman osaamisen arviointi
 • HOPS ja tuutorohjauskeskustelut
 • hyväksilukemiskäytänteet
 • alan osaamistarpeet ja ammatilliset uravaihtoehdot
 • alumien ja yritysmaailman edustajien tietoiskut
 • tutustumiskäynnit eri suuntautumisvaihtoehtoja edustaviin teollisuuslaitoksiin

Suoritustapa ja arviointi

 • Opintojakso muodostuu luennoista, harjoituksista ja tutustumiskäynneistä.
 • Arviointi asteikolla hyväksytty / hylätty
 • No labels