Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0750P1205 Projekti 1, 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa suunnitella ja toteuttaa projektin yhdessä työryhmän kanssa
 • osaa selvittää pehmustetuissa huuonekaluissa käytettäviä materiaaleja ja niiden kierrätettävyyttä
 • osaa toimia projektityöskentelyn periaatteiden mukaan
 • osaa dokumentoida ja esitellä projektin tuotoksen

 

Sisältö

 • projektityöskentelyn perusteet
 • kestävän kehityksen periaatteet
 • kierrätyskalusteen hankinta
 • tuotteen purku ja materiaalien lajittelu
 • materiaalien dokumentointi
 • selvitys materiaalien kierrätettävyydestä
 • materiaalien kierrätyksen toteutus
 • tutkimustulosten dokumentointi
 • projektin esittely

Suoritustapa ja arviointi

Projektin hyväksytty tekeminen, dokumentointi ja esittely

 • No labels