Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy sähköisen automaation, pneumatiikan ja hydrauliikan perusteisiin. Lisäksi opiskelijalle muodostuu tuntemus antureista ja niiden käyttömahdollisuuksista automatisoinnissa.Opintojakson suorittanut tuntee ja osaa käyttää pneumatiikan ja hydrauliikan komponentteja. Opiskelija on myös kykenevä suorittamaan pneumatiikan ja hydrauliikan käytännön laboratorioharjoituksia ja pystyy myös suunnittelemaan kyseisiä järjestelmiä. Opiskelijaa saavuttaa riittävän osaamistason pneumatiikkakytkentöjen suunnittelun ja toteutuksen osalta, jotta hän olisi myös käytännön työelämässä kykenevä toteuttamaan niitä.

 

AHOTT: vastaava kurssisuoritus jossakin toisessa ammattikorkeakoulussa 

Sisältö

 • automaatiotekniikan yleiset perusteet ja ohjaustekniikan perusteet
 • anturitekniikka
 • pneumatiikka
 • hydrauliikka
 • neumatiikan ja hydrauliikan laboraatiot sekä sähköisen releohjauksen laboratorioharjoitukset

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, verkkotehtävät ja laboratorioharjoitukset
 • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

 • Luennot ja monisteet
 • http://tl-automaatio.lpt.fi/automaatio/opetus/luennot/pdf_tiedostot/Automaatiotekniikka_osa1_osa2.pdf
 • Laboratoriovarusteet
 • No labels