Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelija

  • osaa kuvata yrityksen liiketoimintaperiaatteet 
  • osaa laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman
  • osaa hahmottaa tuotannonohjauksen merkityksen yrityksen taloudelliseen tulokseen
  • osaa kuvata johtamisen osa-alueet ja selittää niiden merkityksen yritystoiminnalle

Toiminnanohjausmoduulin yhteydessä laaditaan yrittäjyysopintoihin liittyvä liiketoimintasuunnitelma, (laajuudeltaan 2 op).

  • No labels