Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0751CC305 CNC ja CAM-tekniikka 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa käyttää CNC-ohjattua jyrsinkonetta puuntyöstössä mahdollisimman tehokkaasti

  • osaa hyödyntää CAM:in käyttöä puuntyöstössä

  • osaa soveltaa joustavia automaatiotekniikoita kappaletavarateollisuuden tuotantojärjestelmissä

Sisältö

Kurssi suoritetaan puuosaston 3+C-akselisella HOMAG-jyrsinkoneella. Keskeisiä alueita ovat:

- repeilyn estäminen ja riittävän hyvä työstöjälki

- kappaleen kiinnitystavat

- terävalinnat

- ohjelman ”hienosäätö” mahdollisimman nopeaksi/kappale

- aseteaikojen minimointi

- suurnopeustyöstö

- ohjelmointi Mastercamilla

- FMS-järjestelmät

- CAD/CAM-tekniikka

- 3+C-akselisen työstökeskuksen käyttö

- laadunvarmistus automaattisessa tuotannossa

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitustyöt, tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Luennot, monisteet sekä Mastercam pikaopas, Zenex Computing Oy, Helsinki

  • No labels