Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0751LE403 Levytekniikka 3 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee lastulevyn ja muiden erikokoisista lastuista tai kuiduista valmistettavien levytuotteiden valmistuksen, levyjen ominaisuudet ja käyttöalueet.

Sisältö

- lastulevytuotteet

- kovat, puolikovat ja huokoiset kuitulevyt

- MDF-levyt

- OSB-levyt

- levyjen jatkojalostus

Edeltävät opinnot

0722VT504 Vaneritekniikka, 0722LT404 Liimaustekniikka

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, excursio, laboratorioharjoitukset, etätehtävät, tentti

Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

Koponen Hannu. 2002. Puulevytuotanto. Helsinki: Edita Oy

Luennot, monisteet

  • No labels