Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0751MP403 Myynnin perusteet 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa myydä, argumentoida, neuvotella ja päättää kaupan
 • osaa hoitaa ja kehittää asiakkuuksia
 • osaa kuvata myynnin tehtävät ja toiminnot sekä osaa soveltaa osaamistaan käytäntöön
 • osaa B2B myyntityön suunnittelua ja sen toteuttamisen hallintaa
 • osaa hyödyntää asiakaskäyttäytymistä, sen muutoksia ja seurauksia
 • osaa arvioida oman myyntityönsä kannattavuutta

Sisältö

 • myynnin kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus
 • myyntityön suunnittelu ja tavoiteasetanta
 • B2B ja B2C myyntityön prosessit
 • ostokäyttäytyminen B2B ja B2C –markkinoilla
 • asiakashallinnan rooli yrityksessä
 • asiakkuuksien kehittäminen ja hoitaminen
 • myynnin ja asiakaspalvelun tukitoiminnot
 • tuoteneuvonta

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, harjoitukset, etäopiskelu, koe

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Opiskelumateriaali

Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali

 

 

 • No labels