Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0751PR105 Puutuoteprojekti 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa toimia suunnittelutyöryhmässä
 • osaa käyttää puusepänteollisuuden peruskoneita ja työskennellä niillä
 • osaa valmistaa puutuotteita itsenäisesti

Sisältö

 • työryhmätyöskentely
 • suunnitteluprosessi
 • tuotepiirustus
 • osaluettelo ja tuoterakenne
 • valmistussuunnitelma
 • koneistus
 • kokoonpano
 • pintakäsittely

Edeltävä opinnot

0750TK204 Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus

Suoritustapa ja arviointi

Luennot, suunnitelmat ja valmistettu tuote

Arviointi hyväksytty / hylätty

Opiskelumateriaali

Luennot, monisteet

 • No labels