Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa vertailla kuitukankaissa sekä teknisissä tekstiileissä käytettäviä materiaaleja ja niiden ominaisuuksia
 • osaa esitellä kuitukankaiden valmistusprosesseja
 • osaa arvioida kuitukankaiden ja teknisten tekstiilien ominaisuuksia ja testausta
 • osaa keskustella kuitukankaiden ja teknisten tekstiilien käyttökohteista
 • osaa seurata alaan liittyvää yritystoimintaa

 

Sisältö

 • Kuituraaka-aineiden ominaisuudet ja merkitys lopputuotteeseen
 • Kuitukankaiden valmistusmenetelmät
 • Kuitukankaiden ja teknisten tekstiilien ominaisuudet ja testaus
 • Sovelluskohteet

Edeltävät opinnot

 • Moduuli 0754 Polymeerimateriaalit

Suoritustapa ja arviointi

 • Luennot, harjoitukset, etätehtävät ja tentti
 • Arviointi asteikolla 1 – 5.

Opiskelumateriaali

Luennot ja monisteet

 • No labels