Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Moduulin osaamistavoitteet                                       

Opiskelija

  • osaa vertailla eri materiaaliryhmien tyypillisiä ominaisuuksia ja käyttösovelluksia
  • osaa tehdä mateiaalinvalintoja erilaisiin tuotteisiin ympäristötekijät ja taloudelliset seikat huomioon ottaen
  • osaa työskennellä projektinomaisesti

 

  • No labels