Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata poloymeerimateriaalien valmistusmenetelmiä
  • osaa käyttää polymeerimateriaaleista valmistettujen tuotteiden valmistukseen käytettäviä koneita
  • osaa käyttää erilaisia muovi- ja kuitumateriaalien työstömenetelmiä
  • osaa hyödyntää nykyaikaista suunnittelutekniikkaa työssään

 

  • No labels