Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Osaa luoda kontakteja yritysmaailmaan ja muihin sidosryhmiin
 • Osaa toimia tuotekehitys- ja tutkimusprojekteissa vastuullisesti
 • Osaa etsiä ratkaisuja käytännön haasteisiin
 • Osaa toimia projektien vetämiseen liittyvissä tehtävissä

Sisältö

 • yrityskontaktien luominen
 • yhteistyö yritysten kanssa
 • suunnittelupalaverien vetäminen
 • tuotekehitykseen osallistuminen
 • projektin vetäminen
 • projektin dokumentointi, raportointi ja tulosten esittäminen

Suoritustapa ja arviointi

 • Projektin hyväksytty tekeminen, dokumentointi ja esittely
 • Arviointi asteikolla 1 - 5
 • No labels