Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • osaa itsenäisesti hankkia projektiaiheen yrityselämästä tai sidosryhmiltä
 • osaa laatia tutkimussuunnitelman
 • osaa toteuttaa projektin suunnitelman mukaisesti
 • osaa toimia projektissa vastuullisena toteuttajana
 • osaa analysoida tutkimustuloksia ja raportoida ne
 • osaa arvioida mahdollisia jatkotutkimustarpeita

 

Sisältö

 • Tutkimus- tai tuotekehitysaiheen hankinta koulun ulkopuoliselta taholta
 • Tutkimus- ja rahoitussuunnitelman laadinta
 • Työn toteutus
 • Raportointi projekti- / ohjausryhmälle
 • Jatkotutkimushankkeiden arviointi

Suoritustapa ja arviointi

 • Projektin hyväksytty tekeminen, dokumentointi ja esittely
 • Palaute ohjausryhmältä
 • Arviointi asteikolla 1 - 5

Opiskelumateriaali

 • sovitaan opintojakson alussa
 • No labels