Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 63 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Työelämävalmiudet 10 op

 

 

 

 

 

0760OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu (3 op)

(x)

 

 

 

 

0750IC103 ICT-valmiudet (3 op)

x

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä (4 op)

x

 

 

 

 

  •  Informaatiolukutaito (1 op)

 

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli (3 op)

x

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

 

 

 

 

Materiaalitekniikan perusteet 17 op

 

 

 

 

 

0750TP204 Tekninen piirustus (4 op)

x

 

 

 

 

0750MP204 Materiaaliopin perusteet (4 op)

x

 

 

 

 

0750tk204 Työsuojelu ja koneiden käyttöturvallisuus (4 op)

x

 

 

 

 

0750P1205 Projekti 1 (5 op)

x

 

 

 

 

Perusopinnot 1, 15 op

 

 

 

 

 

0701MP103 Matematiikan perusteet (3 op)

x

 

 

 

 

0701GT203 Geometria ja trigonometria (3 op)

x

 

 

 

 

0701FK103 Fysiikan ja kemian perusopinnot (3 op)

x

 

 

 

 

0750ME303 Mekaniikka (3 op)

x

 

 

 

 

0701KE103 Kemia (3 op)

x

 

 

 

 

Perusopinnot 2, 21 op

 

 

 

 

 

0701VM203 Vektorit ja matriisit (3 op)

 

x

 

 

 

0701D1103 Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (3 op)

 

x

 

 

 

 0701OK103 Orgaaninen kemia ja kemian laboraatiot (3 op)

 

x

 

 

 

 0750LÄ103 Lämpöoppi (3 op)

 

x

 

 

 

0750SA103 Sähköoppi ja aaltoliikeoppi (3 op)

 

x

 

 

 

 0750FL103 Fysiikan laboraatiot (3 op)

 

x

 

 

 

01ENG Englannin kieli ja viestintä (3 op)

 

x

 

 

 

AMMATTIOPINNOT 117 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Puutekniikan perusteet 12 op

 

 

 

 

 

0751PP403 Puuteollisuuden perusteet (3 op)

x

 

 

 

 

0751PR404 Puuraaka-aine (4 op)

x

 

 

 

 

0751PU405 Puutuoteprojekti (5 op)

x

 

 

 

 

Suunnittelutekniikka 14 op

 

 

 

 

 

0750LO103 Lujuusoppi 1 (3 op)

 

x

 

 

 

0751ST603 Suunnittelutekniikka 3D-CAD (3 op)

 

x

 

 

 

0751CT603 CAM-tekniikka (3 op)

 x   

0751P2605 Projekti 2 – Tuotekehitysprojekti (5 op)

 

x

 

 

 

Valmistustekniikka 1, 15 op

 

 

 

 

 

0751PT703 Puuntyöstö- ja tuotantotekniikka (3 op)

 

x

 

 

 

0751CT703 CNC työstö (3 op)

 

x

 

 

 

0751SJ703 Sahatavaratuotanto ja -jalostus (3 op)

 

x

 

 

 

0751PK703 Puun kuivaus- ja lämpökäsittely (3 op)

 

x

 

 

 

0751HU703 Huonekalutekniikka (3 op)

 

x

 

 

 

Yrittäjyys ja markkinointi 18 op

 

 

 

 

 

0750MP803 Markkinoinnin peruskurssi (3 op)

 

 

x

 

 

0750YO804 Yrittäjyysopinnot (4 op)

  x  

0750LT803 Logistiikka ja tuotannonohjaus (3 op)

  x  

0750YT802 Yritystalous (2 op)

  x  

0750JO803 Johtaminen (3 op)

  x  

0701TI103 Tilastomatematiikka 1 (3 op)

 

 

x

 

 

Tuotannon osaprosessit 15 op

     

0751LI903 Liimaustekniikka (3 op)

  x  

0751PI903 Pinnankäsittely (3 op)

  x  

0750TA1904 Teollisuusautomaatio 1 (4 op)

  x  

0751P3905 Projekti 3 – Tutkimus- ja kehitysprojekti (5 op)

  x  

Vaihtoehtoisesti 10 op jostain seuraavasta osa-alueesta:

  • Puurakentaminen
  • Automaatiotekniikka
  • Yritysprojekti 1
     

Puurakentaminen 10 op

     

0751PS104 Puurakenteiden suunnittelu (4 op)

   x  

0751TA103 Tekniset rakennuspuutuotteet (3 op)

   x  

0751PT103 Puurakenteiden tuotanto (3 op)

   x  

Automaatiotekniikka 10 op

     

0750SA113 Sähkö- ja automaatiotekniikka (3 op)

   x  

0750TA2114 Teollisuusautomaatio 2 (4 op)

   x  

0751AL113 Automaation laboraatiot (3 op)

   x  

Yritysprojekti 1, 10 op

     

0751YP1110 Yritysprojekti (10 op)

   x  

Valmistustekniikka 2, 18 op

     

0751VA1303 Vaneritekniikka (3op)

   x 

0751LE1303 Levytekniikka (3 op)

   x 

0751RA1303 Rakennuspuusepäntekniikka (3 op)

   x 

0751TE1303 Tehdassuunnittelu (3 op)

   x 

0751PE1303 Puutekniikan englanti (3 op)

   x 

Vaihtoehtoisesti yksi seuraavista:

     
  • 0701TI203 Tilastomatematiikka 2 (3 op)
   x 
  • 0701DI203 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (3 op)
   x 
  • 0701DS103 Dynaaminen simulointi (3 op)
   x 

YMPÄRISTÖTEHOKKUUS 15 OP

    

 

07XXXXXXX Materiaalitehokkuus, kierrätys ja jätehuolto (3 op)   x 
07XXXXXXX Energiatehokkuus (3 op)   x 
07XXXXXXX Elinkaariajattelu (3 op)   x 
07XXXXXXX Yrityksen ympäristölainsäädäntö (3 op)   x 
07XXXXXXX Viestintä ja markkinointi (3 op)   x 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

0760OA103 Oppiminen ja ammatillinen kasvu (3 op)

(x)

 

 

 

 

07VVSUPE03 Suomen kielen perusteet (3 op)

(x)

 

 

 

 

01VVRUOVA Ruotsin kielen valmentavat opinnot (3 op)

(x)

 

 

 

 

01VVENGVA Englannin kielen valmentavat opinnot (3 op)

 

(x)

 

 

 

0760SP003 Spoken English (3 op)

(x)    

0760SP903 Saksan kielen alkeet (3 op)

(x)

(x)

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I 12 op

 

 

 

 

 

0703HA013 - 0703HA313 (12 op)

x

x

x

x

 

Harjoittelu II 18 op

 

 

 

 

 

0703HA413-0703HA913 (18 op)

x

x

x

x

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

0722ON015 Opinnäytetyö (15 op)

 

 

x

x

 

ops1314-tl-materiaalitekniikka-puutekniikka.pdf 23.4.2013 

  • No labels