Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Opintohallintojärjestelmien kehittämistarpeiden määrittely ja kehittäminen, jotta ne
  • pystyvät vastaamaan 1.8.2015 tutkintouudistuksen asettamiin vaateisiin
  • tukevat yksilöllisiä opintopolkuja
  • hyödyntävät tiedonsiirtorajapintoja kansallisiin järjestelmiin
  • lisäävät koulutustarjonnan läpinäkyvyyttä
 • Opintohallintojärjestelmien toimittajien, kansallisten palvelujen kehittäjien ja koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön vahvistuminen
 • Koulutuksen järjestäjien keskinäisen yhteistyön vahvistuminen
 • Saavutettujen ratkaisujen hyödyntäminen valtakunnallisesti
 • Tuloksien hyödyntäminen välittömästi, jo hankeen aikana
 • No labels