Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tässä tiedotussuunnitelmassa kuvataan, kuinka hankkeen työstä ja tuloksista tiedotetaan.

Ensisijainen tiedotuskanava on hankkeen Wiki. Sitä pidetään ajan tasalla. Wikin avulla voi seurata mitä hankkeessa on tehty, mitä ollaan tekemässä ja mitä tullaan tekemään.Wiki-sivun-kavijatilasto.pdf

Wikin lisäksi hankkeen omissa kokoontumisissa tiedotetaan vieraileville asiantuntijoille ja sidosryhmille, jotka jakavat viestiä eteenpäin. Tärkeimmät kokoontumeset ovat valtakunnalliset kuulemistilaisuudet kesäkuussa ja marraskuussa.

Muiden hankkeiden ja tahojen kokoontumisissa käydään kertomassa hankkeesta. Esimerkiksi 20.4.2015 AMKE:n järjestämässä valtakunnallisessa tietoarkkitehtuurin ajankohtaisseminaarissa.

Eri tahojen verkkosivuilla on ollut tiedotteita hankkeesta (Salpaus, OPH,...).

  • No labels

1 Comment

  1. Unknown User (janismik)

    Hankeverkosto voi kommentoida tiedotusasioita. Arvioikaa, kuinka tiedotus on toiminut!