Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työn tuloksia kootaan tänne sitä mukaa, kun tavoitteita saavutetaan.

Nykytilanteen ja tavoitetilan kuvaukset

Yhteenveto opetussuunnitelmien hallinnasta

Nykytilanne

Tieto poimitaan tutkinnnon perusteista kopioimalla ja liittämällä. Paikallisen OPS:n laadintaan ei ole olemassa siihen suunniteltua työkalua. OPS:t muokataan Word dokumentteinä tai Moodle ympäristössä. Opintohallintojärjestelmään OPS:n opinnot siirtyvät pääasiassa käsityönä (Salpauksessa siirtotiedosto). Opetussuunnitelmat julkaistu pdf/word tiedostoina nettisivuilla/intrassa.

Kehitystyö maaliskuun 2015 alussa

ePerusteisiin tutustutaan. Jos OPS-työ on jo pitkällä, sisältöjä on edelleen kopioitu käsin tutkinnon perusteista. Laadintatyökalua ei ole vielä kellään. OPS:n opinnot saadaan osittain opintohallintojärjestelmiin siirtotiedostoilla. Julkaisuun ei ole muutoksia toteutuksessa.

Tavoitetila

Tavoitetilan kuvauksessa on eniten eroa koulutusten järjestäjien välillä. Se sisältö, joka poimitaan paikallisiin opetussuunnitelmiin tutkinnon perusteista sellaisenaan, haetaan ePerusteista. Salpausta kompaten ajateltiin jopa, että näitä tietoja ei tarvitsisi edes tallentaa paikallisesti. Ehkä viisainta kuitenkin on hakea ePerusteista paikallinen kopio, jonka ajantasaisuus varmistetaan aikaleimoilla. Näin verkkoyhteyden vikaantuessa kansallisiin palveluihin, pystytään yhä käyttämään paikallista kopiota. Useat oppilaitokset kaipaavat laadintatyökalua ja monet toivovat laadintatyökalua ePerusteet palveluun. Osalle riittäisi kattava siirtotiedosto. OPS:n opintojen tulee siirtyä opintohallintojärjestelmään tiedonsiirtona, joko automaattisesti tai siirtotiedostolla. Jos opintohallintojärjestelmä sisältää laadintatyökalun, opinnot ovat siellä valmiina. Julkaisua toivotaan Opintopolku.fi palveluun, opppilaitoksen nettisivuille ja intraan. Julkaisuformaatin tulee olla päätelaitteilla paremmin käytettävissä kuin pdf-dokumentti.

 

Yhteenveto opetuksen toteutuksen suunnittelusta

Nykytilanne

Pohjatyötä tehdään Excel-taulukoilla. Opetus resursoidaan erillisella resursointiohjelmalla. Tietoja siirretään opintohallintojärjestelmästä ja takaisin. Työjärjestykset näkyvät netissä.

Kehitystyö maaliskuun 2015 alussa

Painitaan, jotta saadaan lukuvuoden 2015-2016 opetus ylipäätään resursoitua.

Tavoitetila

Koko suunnitteluketju täytyisi saada samaan järjestelmään. Henkilökohtaiset lukujärjestykset. Tarjonta näkyviin nettisivuille.

 

Yhteenveto osaamisen tunnustamisesta uuteen OPSiin siirryttäessä

Nykytilanne

Käytäntöä tähän ei ole ole olemassa, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun opetussuunnitelma vaihtuu ilman siirtymäkautta.

Kehitystyö maaliskuun 2015 alussa

Tutkinnon osien sisältöja verrataan ja määritellään osaamisen tunnustamisen periaatteita. Kartoitetaan vaihtoehtoja kirjauskäytäntöön. Miten kirjaimellisesti täytyy toteuttaa määräystä: "ennen uudistusta aloittaneiden opiskelijoiden suorittamat tutkinnon osat ja kesken olevien tutkinnon osien osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan täysimääräisesti osaksi 1.8.2015 voimaan tulevia perustutkinnon perusteiden tutkinnon osia."

Tavoitetila

Uudet opetussuunnitelmat käytössä

 

  • No labels