Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Moduulin osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää tuotekehityksen merkityksen yrityksen liiketoimintastrategiassa
  • ymmärtää tulevaisuuden muutosten vaikutuksen yritysten tuotekehitysstrategiaan
  • tunnistaa omat vahvuutensa muotoilijana
  • ymmärtää muotoilualan yrittäjyyteen liittyvät mahdollisuudet ja riskitekijät.
  • No labels