Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää ammatillisen profiloitumisen ja ammatti-identiteetin merkityksen ja sen  kehittämisen työmarkkinoiden näkökulmasta
  • pystyy kehittämään tunnistettavan ammatillisen profiilin muotoilijana
  • ymmärtää ammatissa toimivan muotoilijan vaihtoehtoisten toimintaympäristöjen erityispiirteet.

Sisältö

Ryhmätyökohteena on vaativa julkinen tila, esim. toimistoympäristö, jossa on huomioitava monipuolisia erityisvaatimuksia. Kaluste- ja rakennejärjestelmien, erikoiskalusteiden ja esim. uusimpien materiaalien tarkoituksenmukainen ja elämyksellinen käyttö. Ammattimainen aikataulutus, osa-alueiden tiedonhankinta, analysointi ja eri vaiheiden vaikuttavat presentaatiot. Ammatillisen identiteetin vahvuusalueiden tunnistaminen projektissa ja niiden kehittäminen.

Suoritustapa ja arviointi

Luennot. Portfoliotyöskentely. Kokoava arviointikeskustelu.
Arviointi hyväksytty-hylätty.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels