Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OPINTO-OPAS 2013-2014

MUOTOILUN KOULUTUSOHJELMA
Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun pääaine 240 oo

Suuntautuminen joko sisustusarkkitehtuuriin tai kalustemuotoiluun päätetään valintakokeessa.
Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun pääaineen ensimmäinen opiskeluvuosi koostuu
sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun perusteista sekä niitä tukevista ammattiopinnoista.
Tämän jälkeen painottuvat joko tilasuunnittelun tai kalustemuotoilun opinnot.

 Ammatissa toimivan muotoilija amk:n (sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu) työkenttä ja
tehtävät koostuvat tila- ja rakennussuunnittelun sekä kalustesuunnittelun erikoisasiantuntijan
tehtävistä. Valmistuneet sisustusarkkitehdit työskentelevät perinteisesti arkkitehti- ja
sisustusarkkitehtitoimistoissa, muotoilutoimistoissa, kalusteteollisuudessa tai itsenäisinä
ammatinharjoittajina. Ammattinimikettä sisustusarkkitehti voivat käyttää valmistumisen jälkeen
SIO:n jäsenyyden saaneet muotoilijat.

 

KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op

 

 

 

 

 

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 

3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

1

 

 

 

 

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

1,5

 

 

 

 

01ENGVieras kieli ja viestintä 3 op

 

3

 

 

 

01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op

 

 

4

 

 

Kuva 1, 12 op

 

 

 

 

 

05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op

9

 

 

 

 

05PVÄRIH Värihahmotus 3 op

3

 

 

 

 

Kuva 2, 12 op

 

 

 

 

 

05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op

 

3

 

 

 

05PELÄVÄ Elävän mallin piirustus I, 3 op

 

3

 

 

 

05PLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3 op

 

3

 

 

 

05PLASTSOM2 Plastinen sommittelu II, 3  op

 

 

3

 

 

Taiteen historia ja teoria 9 op     
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op3    
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op3    
05PMUOHIST Muotoilun historia 3 op 3   

AMMATTIOPINNOT 133 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Muotoilun perusteet 15 op

 

 

 

 

 

05JOHDMUOP Johdatus muotoiluopintoihin 3 op

3

 

 

 

 

05MUTEKÄPA Muotoilun teoria ja käsitteistö 3 op

3

 

 

 

 

05MUOPRO1 Muotoiluprosessi 1, 3 op

3

 

 

 

 

05PÄÄTUOP1 Pääainetta tukevat opinnot 1, 3 op3    

Muotoilun dokumentointi 10 op

 

 

 

 

 

05DIGTOILAI Digitaalinen toimintaympäristö ja -laitteisto 1 op

1

 

 

 

 

05MUOPIIR Muotoilupiirtäminen 4 op

4

 

 

 

 

05OHJMUVA Ohjelmisto-opetus 5 op

5

 

 

 

 

Materiaalipaja 15 op

 

 

 

 

 

05MATMET Materiaalipaja, metalli 5 op

5

 

 

 

 

05MATMUOVI Materiaalipaja, muovi 5 op

5

 

 

 

 

05MATEPUU Materiaalipaja, puu 5 op

5

 

 

 

 

Moniulotteinen muotoilu 17 op

 

 

 

 

 

05MUOPRO2 Muotoiluprosessi 2, 3 op

 

3

 

 

 

05KÄYTMUPA Käyttäjälähtöinen muotoilu 5 op

 

5

 

 

 

05YMPMUPA Ympäristötehokas muotoilu 4 op

 4   
05PÄÄTUOP2 Pääainetta tukevat opinnot 2, 5 op 5   
Muotoilun presentointi 1, 15 op     

05MUOTPORT Muotoilijan portfolio 2 op

 

2

   

05ESTEKMUOP Esitystekninen muotoilupiirtäminen 2 op

 

2

   
05MUODIGIVK Muotoilijan digitaalinen valokuvaus 2 op 2   
05KÄYOHJ Käyttögraafiset ohjelmistot 4 op 4   
05MALLVI1 Mallinnus- ja visualisointiohjelmistot 1, 5 op 5   
Muotoilu ja tila 14 op     
05MUORAKE Muoto ja rakenne 5 op 5   
05TILMUO Tilan muodot 4 op 4   
05KOKEELPAJ Kokeellinen muotoilupaja 5 op  5  
Muotoilija ja tuotekehitys 23 op     

05TUOKEHPR Tuotekehitysprosessi 5 op

  5  

05PROJHALL Projektinhallinta 3 op

  3  

05TAUSTA Taustoitus ja tietoperusta 5 op

  5  

05MUOTKANS Muotoilu ja kansainvälisyys 5 op

  5  
05PÄÄTUO3PA Pääainetta tukevat opinnot 3, 5 op  5  
Muotoilun presentointi 2, 10 op     

05KÄYTMUL Käyttögrafiikka ja multimedia 4 op

  4  

05MALLVI2 Mallinnus- ja visualisointiohjelmistot 2, 3 op

  3  
05MUOCADCAM Cad/Cam 3 op  3  
Ammatillinen profiloituminen 17 op     

05STRAMU Strateginen muotoilu 4 op

   4 

05MUOTIDEPA Muotoilijaidentiteetti 5 op

   5 

05TULEVTPA Tulevaisuuden tutkimus 5 op

   5 
05PÄÄTUO4PA Pääainetta tukevat opinnot 4, 3 op   3 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

 

HARJOITTELU 30 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Harjoittelu I, 15 op

 

 

 

 

 

Työharjoittelu 15  op

 

 

 

 

 

Harjoittelu II, 15 op

 

 

 

 

 

Yritysyhteistyöprojektit, t&k-toiminta 15 op

 

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

suoritusvuosi

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 

 ops1314-mi-sisustusarkkitehtuuri.pdf 02.05.2013

  • No labels