Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

         

OPINTO-OPAS 2013-2014

KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET MODULIT 97 op

suoritusvuosi

Sosiaalialan kehittyvä ammatillinen osaaminen 10 op

 

 

 

 

08SOKE1 Tutorointi 3 op10,5 0,5 
08SOKE2 Osallistava taide itsetuntemuksen välineenä 3 op3   

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 1

 

 

 

Sosiaalipedagoginen asiakastyö 22 op

 

 

 

 

08SOAS1 Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet 8 op

 8

 

 

 

08MULTI3 Multicultural work 5 op

 

 

 

08SOAS2 Projektityö ja projektiosaaminen 3 op

 3

 

 

 

08SOAS3 Ryhmänohjaustaidot 3 op

 3

 

 

 

08ENGLAN English Language 3 op 3   

Sosiaalipedagogisen työn toimintaympäristö 18 op

 

 

 

 

08TOIM1 Yksilönä yhteiskunnassa 3 op

 

 

 

08TOIM2 Yhteiskunnan muutos ja sosiaaliturva 7 op

 

 

 

08MULTI2 Constructors of Wellbeing 5 op

 5

 

 

 

01PRUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

  • 01RUOK Ruotsin kielen kirjallinen osuus 1,5 op

 

 1,5

 

 

  • 01RUOS Ruotsin kielen suullinen osuus 1,5 op
  1,5  

Kehittyvä kasvatusosaaminen 14 op

 

 

 

 

08KEKA1 Ihmisen kasvun ja kehityksen tukeminen 7 op7   
08KEKA2 Perhe ihmisen kasvuympäristönä 4 op   
08MULTI5 Child’s Rights 3 op  /3   
08MULTI6 Human Rights 3 op   

Huono-osaisuuden tunnistaminen ja sosiaalipedagoginen muutostyö 19 op

 

 

 

 

 08HUTU1 Lastensuojelu 5 op  5  
 08HUTU6 Perhetyö 6 op  6  
 08HUTU3 Päihdetyö 4 op  4  
 08HUTU4 Mielenterveystyö 4 op  4  

Työyhteisö- ja yrittäjäosaaminen 14 op

 

 

 

 

 08TYRI1 Esimiestyöskentely 3 op   
 08TYRI2 Yhteisöviestintä 3 op 3  
 08TYRI3 Toimiva ja kehittyvä työyhteisö 4 op   
 01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op   

KOULUTUSOHJELMAN SUUNTAAVAT MODULIT 28 OP

suoritusvuosi

Sosiaalipedagoginen varhais- ja nuorisokasvatus 28 op

 

 

 

 

08SPLN1 Varhaiskasvatus 9 op

 

 9

 

 

08SPLN2 Luovat ja draamalliset menetelmät varhaiskasvatuksessa 4 op

 

 

 

08SPLN3 Erityinen tuki kasvatuksessa 4 op

 

 

 

08SPLN4 Nuorisokasvatus 5 op

   

08SPLN5 Työmenetelmiä arjen tukemiseen 6 op

   

Sosiaalipedagoginen aikuistyö 28 op

 

 

 

 

08SPAI1 Aktiivinen kansalainen ja yhteisösosiaalityö 4 op

 

 

 

08SPAI2 Sosiaalinen kuntoutus 4 op

 

 

 

08SPAI3 Työmenetelmiä arjen tukemiseen 6 op

 

 

 

08SPAI4 Vammaistyö ja aikuiserityiskasvatus 4 op   
08SPAI5 Seniorityö 4 op   
08SPAI6 Osallistava taide sosiaalialan työssä 6 op   

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 10 OP

 

 

 

 

Kehittämismenetelmät 4 op

 

 

 

 

08KEME1 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 2 op

 

 

 

08KEME2 Informaatio-osaaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 1 op

 

 

 

08KEME3 Tutkiva kirjoittaminen 1 op

 

 

 

Tutkimusmenetelmät 6 op

 

 

 

 

08TUME1 Laadullinen ja määrällinen tutkimusprosessi 2 op

 

 

 

08TUME2 Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen aineiston kerääminen 2 op

 

 

 

08TUME3 Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen analyysi ja tulkinta 2 op   

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

suoritusvuosi

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op

 1

AMMATILLINEN HARJOITTELU 45 OP

 

 

 

 

08AMMHA-105 Ammatillinen harjoittelu I 15 op

15 

 

 

 

08AMMHArj02 Ammatillinen harjoittelu II 15 op

 

15 

 

 

08AMMHA0305 Ammatillinen harjoittelu III 15 op

  15  

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

 

 

 

 

 aikuops1314-st-sosiaaliala.pdf 02.05.2013

  • No labels