Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

- jäsentää yhteiskunnallisia muutostekijöitä ja niiden yhteyttä sosiaaliseen turvallisuuteen

- osaa ohjata asiakasta sosiaaliturvan tuki- ja palvelujärjestelmässä ja siihen liittyvän tiedon hakemisessa

- määritellä kunnallishallintoa ja sosiaalialan työtä ohjaavan lainsäädännön pääpiirteissään.

Sisältö

Sosiaalipolitiikka yhteiskuntatieteenä, yhteiskunnan ja elämäntavan muutos suhteessa sosiaalipolitiikkaan,

sosiaalipolitiikan toteuttamismallit, ajankohtainen hyvinvointitutkimus, sosiaaliturvan tuki- ja palvelujärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö, sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot, aikamatkatehtävä, sosiaalipalvelutehtävä, lainsäädännön verkko-opiskelu (sosiaali- ja kunnallislainsäädäntö)

Arviointi asteikolla 1 - 5.

Arviointikriteerit:

5

- osaa analysoida yhteiskunnallisia muutostekijöitä ja niiden yhteyttä sosiaaliseen turvallisuuteen

- osaa eritellä ja antaa esimerkkejä sosiaaliturvan tuki- ja palvelujärjestelmästä ja ohjata asiakasta siihen liittyvän tiedon hakemisessa

- osaa kuvata ja eritellä kunnallishallintoa ja sosiaalialan työtä ohjaavan lainsäädännön pääpiirteissään

3

- osaa jäsentää yhteiskunnallisia muutostekijöitä ja niiden yhteyttä sosiaaliseen turvallisuuteen

- osaa kuvata sosiaaliturvan tuki- ja palvelujärjestelmää ja ohjata asiakasta jossain määrin siihen liittyvän tiedon hakemisessa

- osaa kuvata kunnallishallintoa ja sosiaalialan työtä ohjaavan lainsäädännön pääpiirteissään

1

- osaa kuvata yhteiskunnallisia muutostekijöitä ja niiden yhteyttä sosiaaliseen turvallisuuteen

- osaa kuvata sosiaaliturvan tuki- ja palvelujärjestelmän osia ja ohjata asiakasta tiedon hakemisessa

- osaa nimetä kunnallishallintoa ja sosiaalialan työtä ohjaavaa lainsäädäntöä

Opiskelumateriaali

Karisto, A., Takala, P. & Haapola, I. 1998. Matkalla Nykyaikaan – elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos. Helsinki: WSOY.

Ihalainen, J. & Kettunen, T. 2006 tai 2011. Turvaverkko vai trampoliini. Sosiaaliturvan mahdollisuudet. Helsinki: WSOY.

Kananoja, A., Niiranen, V. & Jokiranta, H. 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Helsinki: PS-kustannus.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels