Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija monipuolistaa ja täydentää ammatillista osaamistaan.

Suoritustapa ja arviointi

Vapaasti valittavat opinnot voi koota mm. oman koulutusohjelman tai Lahden ammattikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Lisäksi vapaasti valittaviin opintoihin voidaan hyväksyä myös muissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettuja opintoja sekä ulkomailla suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja. Vapaasti valittavista opinnoista ja niiden tarjonnasta saa lisätietoa sosiaali- ja terveysalan opintosuunnittelijalta, Reppu-sivuilta ja WinhaWillestä.

  • No labels