Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OPINTO-OPAS 2013-2014

Sosiaalialan koulutusohjelma, nuorten koulutus 

KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET MODULIT 127 OP

suoritusvuosi

Sosiaalialan kehittyvä ammatillinen osaaminen 10 op

 1

 2

 3

 4

 08SOKE1 Tutorointi 3 op0,5 0,5 
 08SOKE2 Osallistava taide itsetuntemuksen välineenä 3 op   

01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op

 

 

 

 

  • 01SUOA Asiantuntijaviestintä (3 op)

 3

 

 

 

  • 01PINFO Informaatiolukutaito (1 op)

 1

 

 

 

Sosiaalipedagoginen asiakastyö 20 op

 

 

 

 

08SOAS1 Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet 8 op   
08SOAS2 Projektityö ja projektiosaaminen 3 op   
08SOAS3 Ryhmänohjaustaidot 3 op   
08SOAS6 Sosiaalialan asiakastyön harjoittelu 6 op   
 

Sosiaalipedagogisen työn toimintaympäristö 13 op

    
08TOIM1 Yksilönä yhteiskunnassa 3 op   
08TOIM2 Yhteiskunnan muutos ja sosiaaliturva 7 op   

01RUO Ruotsin kieli 3 op

 

 

 

 

  • 01RUOK kirjallinen osio (1,5 op)

 

1,5

 

 

  • 01RUOS suullinen osio (1,5 op)

 

 1,5

 

 

 Kehittyvä kasvatuosaaminen 11 op    
08KEKA1 Ihmisen kasvun ja kehityksen tukeminen 7 op   
08KEKA2 Perhe ihmisen kasvuympäristönä 4 op

 

 

 

Building Multicultural Competence 18 op

 

 

 

 

08ENGLAN English Language 3 op

 

 

 

08MULTI5 Child’s Rights / 3 op

 

 

 

 

08MULTI6 Human Rights 3 op

 

 

 

08MULTI2 Constructors of Well-Being – General Perspective 5 op

 

 

 

08MULTI3 Multicultural Work 5 op   
08MULTI4 Constructors of Well-Being - Family Perspective 2 op   

Huono-osaisuuden tunnistaminen ja sosiaalipedagoginen muutostyö 29 op

 

 

 

 

08HUTU1 Lastensuojelu 5 op

 

 

 

08HUTU2 Perhetyö 4 op

 

 

 

08HUTU3 Päihdetyö 4 op

 

 

 

08HUTU4 Mielenterveystyö 4 op

 

 

 

08HUTU5 Muutostyön harjoittelu 12 op

 

 

12 

 

Työyhteisö- ja yrittäjäosaaminen 26 op

 

 

 

 

08TYRI1 Esimiestyöskentely 3 op   
08TYRI2 Yhteisöviestintä 3 op   
08TYRI3 Toimiva ja kehittyvä työyhteisö 4 op   
01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op   
08TYRI5 Työyhteisöosaamisen harjoittelu 12   12  

KOULUTUSOHJELMAN SUUNTAAVAT MODUULIT

 

 

 

 

Sosiaalipedagoginen varhais- ja nuorisokasvatus 43 op

 

 

 

 

08SPLN1 Varhaiskasvatus 9 op

 

 

 

08SPLN2 Luovat ja draamalliset menetelmät varhaiskasvatuksessa 4 op

 

 

 

08SPLN07 Erityinen tuki kasvatuksessa 4 op

 

 

 

08SPLN4 Nuorisokasvatus 5 op   
08SPLN5 Työmenetelmiä arjen tukemiseen 6 op   
08SPLN6 Suuntaava harjoittelu 15 op 15   

Sosiaalipedagoginen aikuistyö 43 op

 

 

 

 

08SPAI1 Aktiivinen kansalainen ja yhteisösosiaalityö 4 op

 

 

 

08SPAI2 Sosiaalinen kuntoutus 4 op

 

 

 

08SPAI3 Työmenetelmiä arjen tukemiseen 6 op   
08SPAI4 Vammaistyö ja aikuiserityiskasvatus 4 op   
08SPAI5 Seniorityö 4 op   
08SPAI6 Osallistava taide sosiaalialan työssä 6 op   
08SPAI7 Suuntaava harjoittelu 15 op 15   

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN 10 OP

 

 

 

 

Kehittämismenetelmät 4 op

 

 

 

 

08KEME1 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 2 op

 

 

 

08KEME2 Informaatio-osaaminen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 1 op

 

 

 

08KEME3 Tutkiva kirjoittaminen 1 op

 

 

 

Tutkimusmenetelmät 6 op

 

 

 

 

08TUME1  Laadullinen ja määrällinen tutkimusprosessI 2 op   
08TUME2  Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen aineiston kerääminen 2 op      
08TUME3  Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen analyysi ja tulkinta 2 op      

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP

1

2

3

4

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

 

 

 

 

OPINNÄYTETYÖ 15 OP

1

2

3

4

Opinnäytetyö 15 op

 

 

 

 

 ops1314-st-sosiaaliala.pdf 23.4.2013

  • No labels