Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- jäsentää yhteiskunnallisia muutostekijöitä ja niiden yhteyttä sosiaaliseen turvallisuuteen
- osaa ohjata asiakasta sosiaaliturvan tuki- ja palvelujärjestelmässä ja siihen liittyvän tiedon hakemisessa
- määritellä kunnallishallintoa ja sosiaalialan työtä ohjaavan lainsäädännön pääpiirteissään.

Sisältö

Sosiaalipolitiikka yhteiskuntatieteenä, yhteiskunnan ja elämäntavan muutos suhteessa sosiaalipolitiikkaan, sosiaalipolitiikan toteuttamismallit, ajankohtainen hyvinvointitutkimus, sosiaaliturvan tuki- ja palvelujärjestelmä ja sitä ohjaava lainsäädäntö, sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet.

Suoritustapa ja arviointi

Aktivoivat luennot, aikamatkatehtävä, sosiaalipalvelutehtävä, lainsäädännön verkko-opiskelu (sosiaali- ja kunnallislainsäädäntö).
Arviointi asteikolla 1 - 5.
Arviointikriteerit:
5
-osaa analysoida yhteiskunnallisia muutostekijöitä ja niiden yhteyttä sosiaaliseen turvallisuuteen
-osaa eritellä ja antaa esimerkkejä sosiaaliturvan tuki- ja palvelujärjestelmästä ja ohjata asiakasta siihen liittyvän tiedon hakemisessa
-osaa kuvata ja eritellä kunnallishallintoa ja sosiaalialan työtä ohjaavan lainsäädännön pääpiirteissään
3
-osaa jäsentää yhteiskunnallisia muutostekijöitä ja niiden yhteyttä sosiaaliseen turvallisuuteen
-osaa kuvata sosiaaliturvan tuki- ja palvelujärjestelmää ja ohjata asiakasta jossain määrin siihen liittyvän tiedon hakemisessa
-osaa kuvata kunnallishallintoa ja sosiaalialan työtä ohjaavan lainsäädännön pääpiirteissään
1
-osaa kuvata yhteiskunnallisia muutostekijöitä ja niiden yhteyttä sosiaaliseen turvallisuuteen
-osaa kuvata sosiaaliturvan tuki- ja palvelujärjestelmän osia ja ohjata asiakasta tiedon hakemisessa
-osaa nimetä kunnallishallintoa ja sosiaalialan työtä ohjaavaa lainsäädäntöä

Opiskelumateriaali

Karisto, A., Takala, P. & Haapola, I. 1998. Matkalla Nykyaikaan – elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos. Helsinki: WSOY.
Ihalainen, J. & Kettunen, T. 2006 tai 2011. Turvaverkko vai trampoliini. Sosiaaliturvan mahdollisuudet. Helsinki: WSOY.
Kananoja, A., Niiranen, V. & Jokiranta, H. 2008. Kunnallinen sosiaalipolitiikka. Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. Helsinki: PS-kustannus..
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa.

  • No labels