Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osaamistavoitteet

Opiskelija

- sisäistää  ammatillisuuden merkityksen kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa lasten ja nuorten   sekä heidän perheidensä kanssa tehtävässä työssä

- osaa työskennellä  moniammatillisissa verkostoissa asiakkaan osallisuutta tukien

- soveltaa osallistuvia menetelmiä lasten ja nuorten parissa tehtävässä työssä

- arvioida  lapsen ja nuoren yksilöllisiä tarpeita

- arvioida arvoristiriitatilanteita ja toimia niissä.

  • No labels